Optimalizácia nákladov. Ako na znižovanie nákladov vo firme?

Možnosti optimalizácie nákladov sú rôzne. V zásade závisí od toho, čím sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberáte. Ste výrobná firma? Alebo sa zameriavate na poskytovanie služieb? Každá firma je iná a v každej sú iné možnosti optimalizácie nákladov.

Ak ste výrobná firma, najväčší potenciál na optimalizáciu nákladov sa skrýva pravdepodobne práve vo výrobe. Pri procese optimalizácie nákladov sa však nezameriavajte len na samotné znižovanie nákladov, ale zároveň aj na zvyšovanie flexibility výroby a kvality produkcie.

O dôležitosti znižovania nákladov svedčí aj to, že v ekonomickej teórii sú vypracované rôzne metódy znižovania nákladov. Možno ste už napríklad počuli niečo o statických a dynamických metódach optimalizácie? Tými vás však teraz nebudeme zaťažovať. Poďme sa spolu pozrieť na niekoľko príkladov, ktoré vám umožnia znížiť náklady nezávisle od toho, v akej oblasti podnikáte.

Využite outsourcing

Outsourcing ako prenesenie rôznych aktivít na externý subjekt patrí k najefektívnejším možnostiam znižovania nákladov. Prečo by ste mali outsourcovať niečo, čo zvládnete vo vlastnej réžii, na inú firmu? Externá firma ju totiž dokáže zabezpečiť za nižšiu cenu, ako by ste to zvládli vy, pretože sa na danú činnosť špecializuje. Samozrejmé je, že nebudete outsourcovať žiadnu z hlavných činností vašej firmy. Medzi najvhodnejšie činnosti na outsourcovanie patrí napríklad upratovanie priestorov, stravovanie, marketing, obchod, logistika, personálne záležitosti či účtovníctvo. Outsourcing vám neušetrí len peniaze, ale aj energiu, ktorú môžete využiť na iné, prospešnejšie činnosti.

Optimalizujte osobné náklady

Optimalizácia nákladov na zamestnancov je téma, ktorá sa týka každej firmy. Aj v tomto prípade môžeme odporúčať úplný alebo čiastočný outsourcing, ktorý vám pomôže znížiť režijné a mzdové náklady. Personálny leasing vám umožní prenajať si zamestnancov od personálnej agentúry na obdobie, na ktoré ich skutočne potrebujete, čím sa efektívne prispôsobíte sezónnym výkyvom. Využívajte tiež externé služby v oblasti náboru zamestnancov. Tak isto aj samotní konatelia si vedia s pomocou účtovníka optimalizovať svoje príjmi. Viac o optimalizácií príjmu konateľa si prečítajte v TOMTO  článku.

Daňová optimalizácia

Daňová optimalizácia je ale na druhej strane úplný iný pohľad. Zatiaľ čo sa na jednej strane snažíte náklady čo najviac znížiť, pri daňovej optimalizácií sa ich aj snažíte vytvárať, aby ste si znížili daňové zaťaženie.

Samostatnou kapitolou optimalizácie nákladov teda je aj daňová optimalizácia. Ide o úplne legálnu praktiku, ktorá využíva možnosť zákona o dani z príjmov zaradiť do daňového priznania k dani z príjmov daňovo uznané náklady. Jednoducho povedané, od dosiahnutých príjmov odrátate všetko, čo vám zákon umožňuje za účelom odvedenia čím najnižšej dane z príjmu. Náklady však musia súvisieť s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov a nie všetky náklady sú daňovo uznateľné Zákon o dani z príjmov niektoré náklady takmer úplne alebo úplne z daňových nákladov vylučuje, aj keď sú pre vašu činnosť mimoriadne dôležité - napríklad náklady na reprezentáciu.

Malá rada na záver

Niektoré firmy sa k optimalizácii nákladov dostávajú až vtedy, keď to nejde inak - najčastejšie až vtedy, keď sa vyskytnú finančné problémy. My vám však odporúčame pozrieť sa na možnosti znižovania nákladov už skôr, v lepších časoch. Inšpirácie môžete hľadať kdekoľvek - napríklad nástroje optimalizácie nákladov výrobných firiem vás môžu inšpirovať, aj keď podnikáte v službách.

Neváhajte sa pritom obrátiť na nás, odborníkov zo spoločnosti Arisan. Radi vám pritom pomôžeme.

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.