Zakladanie firiem

Založenie firmy je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje kontakt s problematikou a znalosť množstva právnych predpisov a legislatívy. My vám ponúkame kompletný servis vrátane založenia vašej firmy.

Založíme Vašu novú spoločnosť na kľúč, oslobodíme vás od množstva administratívy na obchodnom registri, živnostenskom úrade, daňových úradoch. Na základe komunikácie s budúcim spoločníkom(kmi) a konateľom(ľmi) pripravíme všetko potrebné a podáme na príslušné úrady.

Zo strany zakladateľa, bude potrebná iba jedna návšteva u notára. Ako bonus od nás dostanete registráciu k dani z príjmov na daňovom úrade a výbornú ponuku na vedenie účtovníctva. Pri jednoosobovej sro s tuzemským majiteľom a konateľom je kompletná cena vrátane registrácie na daň z príjmu 400,- eur vrátane všetkých poplatkov na obchodnom registri a živnostenskom úrade (voľné živnosti).

Pri rôznych kombináciách (zahraniční vlastníci, viacero spoločníkov, viazané živnosti...) je cena dohodnutá individuálne kvôli poplatkom napr. za úradné preklady, vyššiu zložitosť, atď. Cena však nikdy nie je výrazne iná. Na požiadanie Vám založíme k.s., a.s., či inú právnu formu.

Zmeny v spoločnosti

Aké zmeny v rámci zápisu do obchodného registra zabezpečujeme:

 • Zmena názvu spoločnosti
 • Doplnenie alebo vymazanie predmetu činnosti podnikania spoločnosti
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Vymenovanie alebo odvolanie konateľa
 • Zmena spoločníkov spoločnosti
 • Prevod obchodného podielu spoločníka
 • Iné zmeny podľa zadania

Koľko zaplatíte za zmeny v s.r.o.?

Za zmeny v obchodnom registri zaplatíte podľa nášho platného cenníka.

Postup:

 1. Vyplníte nezáväzný formulár a my vás kontaktujeme s cenovou ponukou
 2. Po odsúhlasení cenovej ponuky vám zašleme dotazník
 3. Na základe dotazníka vám vypracujeme všetky potrebné dokumenty
 4. Dokumenty podpíšete a zašlete nám ich späť
 5. Podáme za vás žiadosť o zmeny v obchodnom registri a vyriešime za vás komunikáciu s úradmi

Výhody zmien v obchodnom registri u nás

 • Komfort – stačí len podpis dokumentov
 • Na celom Slovensku – zmeny vykonáme kdekoľvek a bez nutnosti osobného stretnutia
 • Rýchle vybavenie – zmeny v s.r.o. za vás vybavíme rýchlo a spoľahlivo
 • Skúsenosti – na konte máme už viac ako 200 spokojných klientov

Potrebujete pomôcť so zmenami v obchodnom registri? Radi vám pomôžeme. Stačí ak vyplníte nezáväzný formulár a my vám pošleme cenovú ponuku.

Likvidácia spoločnosti

Potrebujete zlikvidovať vašu spoločnosť? Túto činnosť vybavíme za vás.

Likvidáciu s.r.o. možno charakterizovať ako Obchodným zákonníkom a inými osobitnými právnymi predpismi upravený postup, pri ktorom dochádza k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov zanikajúceho subjektu.

Likvidácia s.r.o. predstavuje náročný proces, či už z časového alebo právneho hľadiska, s ktorým je spojený celý komplex právnych a ekonomických vzťahov smerujúcich k definitívnemu vyporiadaniu majetkových a ostatných právnych pomerov likvidovaného subjektu bez právneho nástupcu. V procese likvidácie je potrebné dodržať množstvo pravidiel stanovených zákonmi, ako aj povinností, ktoré súvisia s účtovníctvom či daňami, a preto je vhodné zveriť priebeh tohto procesu odborníkom.

Čo je potrebné overiť pred likvidáciou?

Na začiatku likvidácie je potrebné zistiť, či je spoločnosť predlžená alebo nie. Teda či je majetok spoločnosti vyšší ako záväzky (dlhy) voči veriteľom. Ak by záväzky boli vyššie ako majetok spoločnosti a s veriteľmi by sa nepodarilo dohodnúť na odpísanie (odpustenie) časti dlhu, bolo by nutné miesto likvidácie vyhlásiť insolvenciu. Ak je majetok spoločnosti vyšší alebo rovnaký ako záväzky, môže sa pristúpiť k likvidácii. To isté platí, ak spoločnosť nemá žiadne záväzky a treba ani žiadny majetok.

Rozhodli ste sa pre likvidáciu spoločnosti, aký je postup?

Je to jednoduché. Dohodneme si spoločné stretnutie u notára, kde najvyšší orgán spoločnosti (valné zhromaždenie, teda majitelia) rozhodnú o vstupe spoločnosti do likvidácie. Zároveň sa ustanoví likvidátor spoločnosti. Od tejto chvíle riadi proces likvidácie likvidátor, ktorého môžeme zastúpiť na plnú moc.

Aké sú úlohy a povinnosti likvidátora?

Úlohou likvidátora je zistiť hodnotu všetkého majetku a uhradiť všetky záväzky. V tejto časti môže byť vyžadovaná súčinnosť od štatutárnych orgánov spoločnosti (napríklad pri inventarizácii majetku, jeho prevzatí, zúčtovaní a podobne). Celkovo sa jedná o cca 25 úkonov, ktoré musí likvidátor vykonať, než bude spoločnosť vymazaná z OR.

Ako dlho likvidácia trvá a koľko to stojí?

Likvidácia je individuálna záležitosť a cena sa líši v závislosti od množstva záväzkov a stavu majetku spoločnosti. Proces likvidácie nie je časovo obmedzený, dá sa ale povedať, že aj u najmenšej spoločnosti je dĺžka likvidácie aspoň 6 mesiacov. Je to dané predovšetkým zákonnou lehotou pre uverejnenie zámeru likvidácie spoločnosti v Obchodnom vestníku a následná vyčkávacia 90-denná lehota.

Založenie novej spoločnosti a zmeny v obchodnom registri
Prosím vyberte si možnosť

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov