Optimalizácia príjmov konateľa

Aj konateľ má nárok na odmenu za svoju prácu! Najmä u menších firiem je práve konateľ tou osobou, ktorá vykonáva všetky činnosti spoločnosti - dohaduje stretnutia s klientmi, vykonáva samotnú náplň práce a zabezpečuje kompletnú administratívu. Či už konateľ vystupuje len navonok ako štatutárny zástupca spoločnosti, alebo robí doslova „všetko“ má nárok za svoju prácu na odmenu. Aké formy odmeny si môže uplatniť a aké sú možnosti ich optimalizácie?

 1.     Odmena konateľa

Konateľ je plne zdravotne poistený, aj v prípade poberania odmeny konateľa v minimálnej výške.

Funkcie konateľa sú definované v Obchodnom zákonníku a nemajú nič spoločné so Zákonníkom práce. Preto sa na konateľa nevzťahujú žiadne z ustanovení Zákonníka práce (napríklad o dovolenke, zabezpečenia stravy a podobne). Konateľ vystupuje ako štatutárny orgán spoločnosti a medzi jeho hlavné činnosti patrí podpisovanie zmlúv v mene firmy alebo napríklad dohodnutie nových podnikateľských príležitostí. Za túto činnosť mu môže prináležať odmena (ak o tom rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti).

Odmena konateľa podlieha zdravotným aj sociálnym odvodom. Výhodou je, že môže byť nastavená aj symbolicky napríklad na 1 € mesačne. Z takejto odmeny sa potom vypočítajú zdravotné a sociálne odvody a tým pádom je plne zdravotne poistený.

2.     Konateľ je zároveň zamestnancom

Ak konateľ spoločnosti vykonáva zároveň aj náplň práce spoločnosti, ide fakticky o závislú činnosť, ktorá je vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa.

Príklad: „Jednoosobová sročka“ sa zaoberá programátorskou činnosťou. Nemá žiadnych zamestnancov. Konateľ spoločnosti okrem obchodných stretnutí vykonáva aj samotnú programátorskú prácu pre klientov. Táto činnosť sa už nevzťahuje pod úlohy konateľa, ale ide o závislú činnosť pre zamestnávateľa – firmu. Konateľ má tak nárok na mzdu za vykonanú prácu.

Na mzdu zamestnanca sa vzťahuje ustanovenie o minimálnej mzde. Minimálna mzda je aktuálne vo výške 480 € mesačne. Zo mzdy sa platia plné odvody do sociálnej aj zdravotnej poisťovne. Oproti odmene konateľa tak ide o výrazne vyššie odvodové zaťaženie.

POZOR: V prípade, že konateľ vykonáva pre spoločnosť aj závislú činnosť a nepoberá za ňu žiadnu mzdu, vystavuje sa riziku následných problémov s Inšpektorátom práce, nakoľko takáto práca by mohla byť posúdená ako čierna práca.

3.     Vyplatenie dividendy na konci roka

Ste aj konateľom a zároveň aj spoločníkom? Potom ďalšou z možností získania príjmu je výplata dividendy. Dividenda (podiel na zisku) sa vypláca po skončení účtovného obdobia a po zdanení daňou z príjmu právnických osôb. Výplata dividendy podlieha následne ešte ďalšiemu zdaneniu zrážkovou daňou vo výške 7 %.

Ide o príjem, ktorý fakticky podlieha dvojitému zdaneniu. Preto túto možnosť nevyužíva veľa podnikateľov a radšej nechávajú nerozdelený zisk v spoločnosti. Namiesto výplaty dividend využívajú iné formy príjmov. Na druhej strane, ide o čistý príjem, ktorý následne už nikde spoločník nepriznáva a neexistujú pri ňom žiadne ďalšie riziká.

4.     Vyplácanie cestovných náhrad

Aj konateľ bez zamestnaneckého pomeru vo firme má nárok na vyplácanie cestovných náhrad.

Príklad: Konateľ spoločnosti ide na obchodné stretnutie s potenciálnym klientom z Nemecka. Pri svojej ceste využije vlastné motorové vozidlo (nezaradené v obchodnom majetku spoločnosti). Ako konateľ má nárok na vyplatenie cestovných náhrad za pracovnú cestu do Nemecka. Ide o tieto druhy cestovných náhrad: 1. Náhrada za použitie vlastného automobilu tzv. kilometrovné, 2. Náhrada za stravovanie – diéty, 3. Náhrada ďalších výdavkov, ktoré preukázateľne súviseli s pracovnou cestou a zabezpečia v budúcnosti príjmy spoločnosti

 TIP: Cestovné náhrady sú pre spoločnosť plne uznateľným daňovým výdavkom a pre konateľa predstavujú príjem, ktorý je oslobodený od dane z príjmov.

5.     Alternatívne možnosti príjmov konateľa

Okrem týchto hlavných možností existujú aj ďalšie alternatívne spôsoby. Pre niektoré druhy podnikania môžu byť zaujímavé napríklad zmluvy na základe autorského zákona alebo licenčné zmluvy o dielo. Takisto nikto nemôže zakázať konateľovi len tak si vybrať peniaze z firemného účtu. S tým sú však následne ďalšie starosti spojené s transferovým oceňovaním. (Viete, že sa Vás transferové oceňovanie týka, ale potrebujete s ním pomôcť? Napíšte nám.) 

Neviete teraz ktoré riešenie je pre Vás to ideálne? Úplne Vám rozumieme. Všetky druhy príjmov majú svoje pre a proti ale najčastejšie býva optimálnym riešením ich kombinácia. Správne nastavenie je vhodné nechať na svojho účtovníka. V Arisane našim klientom vieme poradiť a celé to nastaviť.

 

Autor textu: Ing. Marek Šimo - senior účtovník

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.