Spracovanie miezd a personalistika

Spoločnosť ARISAN Vám ponúka svoje služby, vďaka ktorým bude Vaše podnikanie efektívnejšie a jednoduchšie. Medzi poskytované služby patrí aj spracovanie miezd a personalistika.

Ponúkame Vám spracovanie miezd za 15 eur/zamestnanec, v prípade viac ako 20 zamestnancov je možné poskytnúť individuálnu zľavu.

 • Spracovanie miezd (možné aj v 1. deň v mesiaci),
 • príprava zamestnaneckých zmlúv, dodatkov, výpovedí,
 • elektronické výplatné pásky spĺňajúce GDPR,
 • príprava platobných príkazov miezd,
 • logistika gastrolístkov podľa Vášho výberu,
 • komunikácia s inštitúciami (prihlášky a odhlášky zamestnancov na SP a ZP),
 • zastupovanie pri kontrolách zo Sociálnej a zdravotných poisťovní,
 • podávanie výkazov pre poisťovne a daňový úrad,
 • reporty ohľadne výkonnosti zamestnancov,
 • zabezpečujeme i nábor pracovníkov,
 • personálne a daňové poradenstvo.

Disponujeme skúsenosťou so spracovaním všetkých foriem úväzkov,
20 ročné skúsenosti v oblasti personalistiky,
3000 a viac spracovaných miezd každý mesiac,
pravidelné školenia našich zamestnancov v oblasti miezd,
spracujeme mzdovú agendu v požadovanom mzdovom softvéri.

spracovanie miezd bratislava

Personalistika KOMPLET - nie je iba spracovanie miezd

V rámci balíka personalistika KOMPLET máte zabezpečené nasledovné služby:

1. NÁSTUP ZAMESTNANCA - adaptácia, onboarding

 • Skrátime čas na BOZP a PO,
 • zabezpečíme všetky školenia a certifikáty,
 • pripravíme nového zamestnanca do 4 hodín.

nastup zamestnanca arisan

2. HODNOTIACE POHOVORY

 • Vypátrame budúceho lídra,
 • zvýšime lojalitu,
 • znížime fluktuáciu,
 • prieskum spokojnosti,
 • online testovanie.

hodnotiace pohovory arisan

3. REPORTING

 • Online sledovanie a spracovanie dochádzky,
 • porovnajte výkonnosť zamestnancov,
 • vyhodnotenie dát 24/7,
 • objavte skryté náklady,
 • nastavte si KPI.

reporting arisan

Zaujala Vás služba personalistika KOMPLET, vďaka ktorej budete mať o personalistiku Vašej firmy kompletne postarané? Vyžiadajte si cenovú ponuku.

Externý Back Office

Využite našu ponuku v službách externého Back Office v týchto oblastiach:

 • Personalistika - získanie tých správnych ľudí do tímu, s prihliadnutím nie len na profesionálnu, ale aj ľudskú stránku osobnosti, pre správnu a dlhodobú spoluprácu.
 • Administratívne práce - príprava a spracovanie zákonom stanovených dokumentov, ktoré by mal mať k dispozícii každý podnikateľský subjekt.
 • Marketingové plánovanie - analýza stavu podniku. Definovanie dlhodobých a krátkodobých cieľov a určenie správnych stratégii na ich dosiahnutie. Dodatočná kontrola.
 • Firemná identita - vytvorenie "osobnosti" spoločnosti prierezom od minulosti k súčasti. Zadefinovanie strategickej pozície na trhu, vizuálneho štýlu a podporných prostriedkov na zlepšenie dôveryhodnosti produktov a služieb.

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.


Vyžiadať cenovú ponuku