48.211757

17.152882

Hotel Barónka

Mudrochova 2

831 06 Bratislava, SR

+421 2 443 735 90

+421 2 526 243 89

+421 2 44 88 21 00

+421 911 766 727

info@arisan.sk

Kancelária

Hotel Barónka
Mudrochova 2
831 06 Bratislava, SR

+421 2 443 735 90
+421 2 526 243 89

+421 2 44 88 21 00

+421 911 766 727

info@arisan.sk

Osobné kontakty

Ing. Ján Dudáš
Konateľ

jan.dudas@arisan.sk

Fakturačná adresa

Tabaková 2959/4
811 07 Bratislava, SR

IČO: 35 903 210
IČ-DPH: SK2021903147
Cenová ponuka
Prosím vyberte si možnosť