Nová daň z poistenia. Čo nám prinesie?

Určite ste v poslednom období zaznamenali masívnu protikampaň, ktorá sa spustila v súvislosti s novou daňou z poistenia. O čo vlastne ide? Čo táto daň znamená v praxi a koho sa vlastne týka?

Nová daň z neživotného poistenia 

Slovenský parlament na konci júna schválil novú daň z neživotného poistenia. Daň vo výške 8 percent sa s platnosťou od 1.1.2019 bude vzťahovať na všetky produkty neživotného poistenia s výnimkou povinného zmluvného poistenia. Dotkne sa teda širokej škály poistných produktov, ktoré pokrývajú poistenie osôb a majetku. 

Nová daň zasiahne úrazové poistenie občanov, poistenie domácností a nehnuteľností a poistenie zodpovednosti za škodu. S výnimkou povinného zmluvného poistenia sa vzťahuje aj na poistenie vozidiel, konkrétne havarijné poistenie a poistenie proti krádeži. 

Daň sa dotkne aj poistiek podnikateľov, konkrétne poistenia majetku a strojov, poistenia prerušenia prevádzky a poistenia zodpovednosti za škodu. 

Prečo sa táto daň zavádza? 

Nová daň má nahradiť doteraz platný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia, ktorý platia poisťovne. Ministerstvo financií uvádza, že dôvodom jej zavedenia je to, že tento odvod, ktorý bol zavedený začiatkom minulého roka, je nesystémový a poisťovniam spôsobuje problémy.

Tieto musia zaobchádzať rozdielne s odvodom poistenia zo zmlúv uzatvorených pred 1.1.2017 a po tomto dátume. 

Takáto forma nepriamej dane je podľa ministerstva štandardným nástrojom, ktorý sa používa vo viacerých krajinách Európskej únie. Podobnú daň má napríklad Nemecko a posledných rokoch sa zaviedla aj iných štátoch strednej a východnej Európy, napríklad v Rumunsku a Bulharsku. 

Daň sa pôvodne mala týkať aj produktov životného poistenia, ministerstvo však od tohto zámeru po kritike návrhu upustilo. Rovnako na základe kritiky zjednotilo pôvodne rozdielne sadzby dane na jednotnú úroveň 8 percent. 

Čo hovoria argumenty proti? 

Proti návrhu novej dane z poisťovne sa ozvalo mnoho nesúhlasných názorov, a to zo strany zástupcov zamestnávateľov i poisťovní. Zamestnávatelia kritizovali rast nákladov pre možné zvýšenie poistného. 

Keďže nová daň zaťaží aj existujúce zmluvy, kritika zo strany poisťovní sa týkala retroaktívneho účinku dane a najmä možného zvyšovania cien poistných produktov. Existuje totiž riziko, že časť poisťovní premietne túto 8-percentnú záťaž vo forme zvýšenia poistného. Práve asociácia poisťovní bola tiež pôvodcom už spomínanej protikampane, v rámci ktorej tiež kritizovala, že výnos z dane putuje do štátneho rozpočtu a nebude účelovo viazaný na prevenciu poistných udalostí. 

Kritické hlasy sa ozvali aj z ministerstva práce, ktoré argumentovalo možnou nedostupnosťou drahších poistiek pre ľudí, ktorí zarábajú menej. 

Ako vám môžeme pomôcť? 

Neviete si rady, ako implementovať zmeny súvisiace s novou daňou z poistenia? Obráťte sa na našich odborníkov zo spoločnosti Arisan, ktorí vám radi pomôžu. 

Potrebujete viac informácií?

Chceli by ste sa dozvediet viac o našej spoločnosti? Viac o historií a o tom čo Vám môžeme ponúknuť? Kliknutím na tlačidlo nižšie sa dozviete viac.