Arisan: Newsletter

Vážení klienti,

v prípade, ak došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti alebo zmene v liste vlastníctva, je nutné podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Viac informácií o danej problematike nájdete v našom článku  ,,Daň z nehnuteľnosti a jej oslobodenie".

 

Na našom blogu nájdete aj ďalšie zaujímavé články:

Prajeme Vám príjemný zvyšok dňa,

 

S pozdravom,

Team Arisan s.r.o.

Momentálne táto sekcia neobsahuje žiadne newslettery