Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie je povinnosť, ktorá je v slovenskej legislatíve už dlhšiu dobu. Podnikáte? Tak sa týka aj Vás! Ak vám problematika transferového oceňovania nič nehovorí, čítajte ďalej.

Ako funguje transferové oceňovanie.

Čo to vlastne transferové oceňovanie je?

Vysvetlenie je veľmi jednoduché. V obchodných transakciách medzi závislými osobami, teda medzi vami a vašimi spriaznenými firmami, musia byť uplatnené trhové ceny, ktoré by ste uplatnili aj voči akejkoľvek inej osobe alebo spoločnosti.

Príklad: Dve firmy, v jednej je konateľom manžel a v druhej manželka, majú medzi sebou viacero transakcií. Jednou z nich je fakturovaný nájom kancelárie o výmere 20m2 v Kežmarku za 4500 € na mesiac. Pri pohľade na veľkosť kancelárie a iné dôležité charakteristiky je jasné, že takáto cena nie je v súlade s trhovými cenami, ale je umelo navýšená, s cieľom pravdepodobne presunúť náklady z jednej spoločnosti do druhej. Pravidlá transferového oceňovania znamenajú, že takéto nastavenie ceny môže byť predmetom sporu so správcom dane a následného neuznania takého nákladu.

Cieľom pravidiel transferového oceňovanie je práve zabránenie takýmto fakturáciám, ktoré majú jednoznačne za cieľ vyhýbať sa daňovým povinnostiam. Sledovať podobné fakturácie ale hlavne neustále zmeny zákonov je časovo náročné - nechajte to na nás! 

Závislé osoby

Pravidlá transferového oceňovania sa musia uplatniť, pokiaľ obchodné transakcie vykonávajú závislé osoby. Definícia závislej osoby je uvedená v zákone o dani z príjmov.

Medzi najčastejšie typy prepojení prostredníctvom závislých osôb patria:
- dvaja živnostníci v príbuzenskom vzťahu,
- spoločnosti s rovnakými spoločníkmi alebo akcionármi,
- spoločnosti s rovnakým konateľom,
- dcérske spoločnosti jednej materskej spoločnosti.

Ak si nie ste istí, či niektoré z vašich prepojení spadá pod definíciu závislosti osôb, spýtajte sa nás.

Povinnosti podnikateľov

Okrem už spomenutej povinnosti používať trhové ceny existuje ešte jedna dôležitá povinnosť podnikateľov. O kontrolovaných transakciách (transakcie medzi závislými osobami) je potrebné viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. V závislosti od typu dokumentáciu sú v nej uvedené konkrétne vykonané transakcie, spôsob tvorby ceny a prípadne aj porovnanie ceny s inými nezávislými transakciami.


Usmernenie k transferovému oceňovaniu rozoznáva 3 základné typy dokumentácie:
- skrátená
- základná
- úplná

Dobrou správou je, že pre väčšinu podnikateľov stačí vypracovanie skrátenej dokumentácie. Ideálnou verziou je však aj tak základný typ, nakoľko obsahuje popis tvorby ceny, čo môže výrazne pomôcť v prípade daňovej kontroly.

Sankcie a pokuty

Ako to už v daňovej oblasti chodí, podnikateľom hrozia pri neplnení svojich povinností nemalé pokuty. Napríklad za nepredloženie dokumentácie hrozí pokuta až do výšky 3 000 €. Takisto lehota na predloženie je mimoriadne krátka – iba 15 dní od vyzvania správcom dane a to už vypracovanie dokumentácie v takom krátkom čase môže byť finančne veľmi náročné.

Za úmyselné obchádzanie daňových povinností uplatnením netrhových cien sú dvojnásobné pokuty. Ak správca dane dorubí daň kvôli transferovému oceňovaniu, vyrubí pokutu v dvojnásobnej výške. Na druhej strane, dvojnásobnej pokute sa dá vyhnúť, ak podnikateľ nepodá voči takémuto rozhodnutiu daňového úradu odvolanie a zaplatí rozdiel dane v lehote na podanie odvolania, dvojnásobné zvýšenie pokuty sa neuplatní.

Transferové oceňovanie je náročná a obsiahla téma. My v Arisane sa touto problematikou zaoberáme a vypracovanie dokumentácie spravíme za vás.

Chcete mať aj v tejto oblasti dokumenty v poriadku a vyhli sa tak prípadnej pokute? Sme tu pre Vás. Kontaktovať nás môžete TU.

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.