Otcovia na materskej.

Otcovia na materskej pribúdajú. Čo všetko to zahŕňa?

otec na materskej

V minulosti zostávala na materskej s dieťaťom vždy matka, zatiaľ čo otec zastával úlohu živiteľa rodiny. Takto rozdelený systém rolí dodnes pretrváva v slovenských domácnostiach, no čoraz viac tiež pribúdajú otcovia na materskej dovolenke. Takéto rozhodnutie si vyžaduje zváženie viacerých faktorov. V tomto článku sa dozviete viac o materskej dovolenke pre otcov.

Ako to funguje?

Otec dieťaťa musí byť nemocensky poistený aspoň 270 dní za posledné dva roky pred tým, ako prevezme dieťa do starostlivosti. Zároveň, na poberanie materskej dávky má nárok najskôr po šiestich týždňoch odo dňa pôrodu matky. Otcovia môžu poberať materskú dávku 28 týždňov, pričom uplatniť si ju môžu najneskôr do zavŕšenia 3. roku života dieťaťa.

Sociálna poisťovňa uvádza, že v roku 2019 poberalo materské 64 058 žien a 18 002 mužov. Počet otcov na materskej dovolenke neustále narastá. V roku 2017 poberalo materskú dávku  6 553 otcov,  v roku 2018 ich bolo už 12 836.

Matka doma, otec na materskej?

Výhodou otca na materskej je, že to automaticky nemusí znamenať návrat matky do práce. Ak otec poberá materskú dávku, matke naďalej trvá rodičovská dovolenka a to až do troch rokov veku dieťaťa. Stačí ak matka požiada príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o odobratie rodičovského príspevku z dôvodu, že si otec dieťaťa chce požiadať o materské. Tým, že matka prestane poberať rodičovský príspevok jej však rodičovská dovolenka nezanikne. Rodičovský príspevok je vyplácaná sociálna dávka. Rodičovská dovolenka je pracovné voľno, na ktoré má nárok rodič, ktorý o to požiadal zamestnávateľa a to do 3 rokov veku dieťaťa. Je dôležité rozoznávať tieto dva pojmy.

Matky, ktoré zostanú doma na neplatenej rodičovskej dovolenke (teda neukončia pracovný pomer) si zaplatia odvody vo výške 70,91 EUR mesačne do zdravotnej poisťovne ako samoplatcovia (suma platná v roku 2020). Pokiaľ zamestnávateľa nemajú, môžu sa zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, čím sa dostanú do kategórie tých, za ktorých štát zaplatí zdravotné odvody. Ak máte ďalšie otázky, pokojne nás kontaktujte.

Čo na to spoločnosť?

Súčasná spoločnosť sa vyvíja a to najmä zmenou v sociálnych rolách mužov a žien. Zaužívaný stereotyp, v ktorom matka nepracuje a namiesto toho sa stará o deti a domácnosť kým otec pracuje a živí rodinu sa postupne mení. Ženy pracujú na plné úväzky, do práce sa po materskej vracajú skôr a domáce práce si dokážu s partnerom podeliť. Vzhľadom na rastúci trend budú čoskoro otcovia na materskej v spoločnosti úplne bežný jav, ktorý je navyše pre rodinu ekonomicky výhodný.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?