Daňové priznanie študenta za rok 2021

Mnoho študentov si počas štúdia privyrába na brigádach, prípadne v trvalom pracovnom pomere. Zamestnávatelia síce odvádzajú za študentov odvody a preddavky na daň. Týmto to však ani pre študentov nekončí a je preto potrebné zvážiť či nemá študent tiež povinnosť podať daňové priznanie, prípadne požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane.

Ak študent v priebehu roka 2021 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v sume vyššej ako 2 255,72 EUR  je povinný požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo vyplniť si daňové priznanie.

Kedy je výhodné si podať daňové priznanie? Ak študent dosiahol zdaniteľné príjmy v sume nižšej ako 2 255,72 EUR a boli mu zrážané preddavky na daň, môže si podať daňové priznanie a zrazené preddavky mu budú vrátené. Ak bude daňový preplatok však menší ako 5 EUR nevznikne nárok na jeho vrátenie.

Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane sú napríklad – sociálne a motivačné štipendium, sociálne a nemocenské dávky, prijaté pôžičky a úvery a rôzne ďalšie.

V mnohých prípadoch sa stretávame so situáciou, že študent pracoval v lete v zahraničí. V tomto prípade si musí podať daňové priznanie a nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania.

Termín na podanie daňového priznania je 31.03.2022. Do tohto dátumu je potrebné aj prípadné nedoplatky na dani vysporiadať.

Ak nestíhate tento termín je potrebné písomne oznámiť daňovému úradu odklad daňového priznania a to najneskôr v termíne na podanie daňového priznania (31.03.2022) a to o 3 mesiace, ak bol príjem iba z tuzemska alebo o 6 mesiacov, ak bol príjem aj zo zahraničia.

Typy daňových priznaní pre fyzické osoby:

  • Daňové priznanie typu A – ak mal študent iba príjmy zo závislej činnosti
  • Daňové priznanie typu B – ak mal študent aj iné príjmy