Ako neprísť o 2 % z daní a iné verejné zdroje.

Zákon 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií prináša povinnosť doplniť údaje do nového registra MNO.

Na neziskové organizácie, občianske združenia či organizácie zamestnávateľov, ktoré boli založené pred rokom 2019 platí povinnosť nahlásiť Ministerstvu vnútra určité informácie o osobe štatutárneho orgánu.

So zákonom 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií prichádza povinnosť doplniť údaje do tohto nového, jednotného registra mimovládnych neziskových organizácií (MNO pozn.), ktorými sú:

  • Neinvestičné fondy
  • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • Nadácie
  • Organizácie s medzinárodným prvkom
  • Občianske združenia, organizácie zamestnávateľov a odborové organizácie

Ak spadá vaša organizácia do vyššie uvedených a nemáte doplnené údaje do tohto nového registra, vaša organizácia nebude môcť prijímať viaceré verejné zdroje, ako napríklad 2 % z dane FO teda asignáciu podielu zaplatenej dane, eurofondy, dotácie či iné príspevky. Takáto organizácia, ktorá nemá doplnené údaje do registra MNO nebude môcť taktiež nakladať s verejným majetkom až dovtedy, pokiaľ údaje do registra nedoplní.

Povinnosť doplniť údaje do registra mimovládnych neziskových organizácií sa vzťahuje na staré organizácie.

Všetky občianske združenia, neziskové organizácie, organizácie zamestnávateľov a ostatné organizácie uvedené vyššie v článku, ktoré Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo pred rokom 2019 musia oznámiť tieto údaje ministerstvu. Nové organizácie, založené v roku 2019 a neskôr túto povinnosť nemajú, pretože tieto údaje o osobe štatutárneho orgánu povinne nahlásili pri ich založení.

Kde a ako treba nahlásiť tieto údaje?

Doplňujúce údaje o štatutárnom orgáne je potrebné zaslať na Ministerstvo vnútra. Zasielajú sa dva dokumenty a to Oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáneDokument osvedčujúci skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne. S týmito dokumentmi je potrebné poslať taktiež e-kolok.

Ak ste údaje do registra MNO ešte nedoplnili, nelámte si nad tým hlavu, radi vám s touto činnosťou pomôžeme. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na sales@arisan.sk alebo nám zavolajte na t. č. +421 901 707 850. Cena za túto službu je do 15.02.2020 50 € bez DPH.

Potrebujete viac informácií?

Chceli by ste sa dozvediet viac o našej spoločnosti? Viac o historií a o tom čo Vám môžeme ponúknuť? Kliknutím na tlačidlo nižšie sa dozviete viac.