Prehľad k daňovému priznaniu za rok 2019

Podať daňové priznanie niekedy vôbec nie je jednoduché. Preto sme si pre vás pripravili užitočný prehľad o daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 majú obvykle:

  • fyzické osoby, ktoré majú za rok 2019 zdaniteľné príjmy väčšie ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane, teda ak zdaniteľné príjmy sú väčšie ako hranica 1968,68 €,
  • fyzické osoby, ktoré nemajú za rok 2019 zdaniteľné príjmy väčšie ako 1968,68 €, ale vykázali daňovú stratu,
  • všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami.

Dávame do pozornosti fakt, že fyzická osoba, ktorá v roku 2019 dosiahla len príjmy zo závislej činnosti teda príjmy zo zamestnania a požiadala svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, no v ustanovenej lehote, do 15.2.2020, nedoložila svojmu zamestnávateľovi požadované doklady, si musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 individuálne.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 si musí podať taktiež fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ spravil ročné zúčtovanie preddavkov na daň, no okrem príjmov zo závislej činnosti, pozn. príjmy zo zamestnania, mala v roku 2019 aj ďalšie druhy zdaniteľných príjmov, napríklad z prenájmu nehnuteľnosti, zo živnosti či iné.

Rovnako, ak správca dane vyzve fyzickú osobu k podaniu daňového priznania, ak jej predtým povinnosť podania daňového priznania nevznikla, táto osoba je povinná podať daňové priznanie.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019.

Tri kalendárne mesiace po skončení zdaňovacieho obdobia, taký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Daňovník je teda povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do 31. marca 2020.

K dispozícií je však aj možnosť odkladu termínu na podanie daňového priznania.

Daňovník môže využiť túto možnosť odkladu o celé tri mesiace, t.j. maximálne do 30. júna 2020, alebo o celých šesť mesiacov, t.j. maximálne do 30. septembra 2020, ak daňovníkovi plynuli príjmy zo zdroja v zahraničí.

Žiadať o odklad termínu daňového priznania nie je nutné, stačí oznámiť nový termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31. marca 2020. Toto neplatí pre daňovníka, ktorý je v konkurze, v likvidácií alebo je dedičom zomrelého daňovníka. V tomto prípade je potrebné podať žiadosť o odklad termínu daňového priznania.

Dve formy podania daňového priznania k dani z príjmov.

Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 je možné elektronicky a listinnou formou.

Elektronické podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je povinné pre:

  • všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a ich zástupcov,
  • všetky fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov, t.j. napríklad živnostník, a ich zástupcov.

Títo daňovníci, pre ktorých platí povinnosť elektronického podania daňového priznania k dani z príjmov, by mali mať zriadenú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou.

Elektronické podanie daňového priznania k dani z príjmov je však možné aj pre daňovníkov, ktorí nemajú povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky. Stačí, keď sa títo daňovníci zaregistrujú na portáli Finančnej správy. Následne môžu podať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky.

Zdroj: www.podnikajte.sk

 

Ak sa Vám nedarí vyplniť daňové priznanie alebo chcete ušetriť čas pri tejto činnosti, obráťte sa na nás a my Vám s touto činnosťou pomôžeme. Kontaktujte nás na sales@arisan.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?