Živnosť alebo s.r.o. akú formu podnikania si vybrať?

Čo sa pre podnikateľov oplatí viac – podnikanie formou s.r.o. alebo na živnosť? Mnohí podnikatelia sa stretávajú s touto otázkou, buď pri začatí svojho podnikania, ale aj počas jeho priebehu. Aké faktory treba brať do úvahy a aké sú pozitíva a negatíva týchto možností?

zivnost alebo sro aky typ podnikania si vybrat

Medzi najčastejšie používané formy podnikania u menších podnikateľov patria živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Živnosť znamená, že podniká jednotlivec - fyzická osoba. Na druhej strane, s.r.o. je právnická osoba. Podnikateľ v s.r.o. môže byť spoločníkom, pričom ide o dva odlišné subjekty - samotnú s.r.o. a osobu, ktorá ju vlastní (spoločníka s.r.o.). Spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj jediným spoločníkom sa nazýva ako jednoosobová s.r.o. Je to však s.r.o. ako každá iná, akurát má len jedného spoločníka, ktorý je zároveň jej konateľom.

Ak sa rozhodujete medzi založením živnosti alebo s.r.o., alebo o prechode z jednej formy podnikania na druhú, je dôležité porozumieť rozdielom medzi nimi a zvážiť kritériá, ktoré by mali ovplyvniť vaše rozhodnutie. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody, a to, čo je výhodou pre iných, nemusí nutne byť výhodou pre Vás. Preto je dôležité zvážiť, čo je pre vás najdôležitejšie.

Založenie živnosti alebo s.r.o.

Výhodou živnosti je, že je zvyčajne rýchlejšou a lacnejšou alternatívou. Na druhej strane, založenie s.r.o. môže byť pomerne dlhší a náročnejší proces. V prípade živnosti sa celý proces založenia dá vybaviť na živnostenskom úrade. Naopak, proces založenia a zapísania s.r.o. do obchodného registra musí prejsť najskôr živnostenským úradom, kde s.r.o. získa živnostenské osvedčenie, a následne sa žiadosť posúva na príslušný obchodný register.

Od 1. februára 2023 sa však objavila možnosť založenia jednoosobovej s.r.o. prostredníctvom zjednodušeného spôsobu elektronickým formulárom. Táto možnosť však nie je dostupná pre všetky s.r.o., pre jej využitie je potrebné splniť určité podmienky.

Poplatky pri zakladaní živnosti a zakladaní s.r.o.

Aj v prípade živnosti aj s.r.o. je potrebné vybrať živnosti (predmety podnikania), ktorými sa živnostník alebo „eseročka“ budú zaoberať. V prípade voľných živností je poplatok 5 eur za jednu živnosť, v prípade viazaných a remeselných živností je poplatok 15 eur za jednu živnosť. V prípade elektronickej žiadosti sa tieto poplatky menia nasledovne – voľné živnosti sú zadarmo a remeselné a viazané živnosti sú spoplatnené sumou 7,5 eur za jednu živnosť.

Pri založení s.r.o. pribúda ešte poplatok 150 eur, a to za zápis spoločnosti do obchodného registra.

Riziká a ručenie

V prípade živnosti nie je potrebné základné imanie. Na druhej strane ale živnostníci ručia za svoje podnikanie celým svojim majetkom – obchodným aj osobným. V praxi to znamená, že v prípade exekúcie hrozí strata aj rodinného (súkromného) majetku živnostníka.

Práve to je jedným z dôvodov, prečo si veľká časť podnikateľov volí práve možnosť založenia s.r.o. Spoločníci ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. V praxi to znamená, že podnikanie v s.r.o. je bezpečnejšie, pretože v prípade exekúcie nehrozí strata súkromného majetku. Pri „eseročke“ je ale potrebné základné imanie minimálne 5000 eur.

Netreba avšak zabúdať ani na to, že konateľ spoločnosti nesie určitú zodpovednosť - ak porušuje svoje povinnosti, je spoločne a nerozdielne zodpovedný za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobil spoločnosti.

Spolupodieľanie sa viacerými osobami na podnikaní

Živnosť je tvorená najmä pre jednotlivca. Preto, ak sa chcete viacerí spolupodieľať na podnikaní, je lepšie zvoliť si formu s.r.o. Počet spoločníkov v „eseročke“ môže byť až 50, pričom minimálny vklad jedného spoločníka na základnom imaní je 750 eur.

Vedenie účtovníctva a administratívna náročnosť

Výhodou živnosti je, že živnostník nemá povinnosť vedenia si účtovníctva. Plne postačuje daňová evidencia alebo možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov, ktoré nepredstavujú až takú administratívnu náročnosť, pričom je možné uplatnenie až 60 % z príjmov bez dokladovania.

Naopak, ak si zvolíte podnikanie formou „eseročky“, je potrebné brať ohľad na to, že účtovníctvo je povinné viesť v podvojnom účtovníctve.

Dane a odvody a zverejňovanie finančných údajov

V prípade živnostníka sú tri rôzne možnosti sadzby dane:
a) Pri obrate do 49 790 eur zaplatí daň vo výške 15 %,
b) pri základe dane do výšky 41 445,46 eur, zaplatí daň 19 % z uvedeného základu dane,
c) pokiaľ je jeho základ dane vyšší ako 41 445,46 eur v roku 2023, vtedy už musí zaplatiť daň 25 %.

V prípade s.r.o. sú dve možnosti sadzby dane:
a) Pokiaľ eseročka v roku 2023 dosiahla obrat do 49 790 eur, tak zaplatí 15 % daň,
b) pri presiahnutí toho obratu je daň 21 %.

Je potrebné myslieť aj na iné faktory, ako napríklad (ne)možnosť uplatniť si paušálne výdavky, alebo iné daňové výhody, ktoré sú iba pre fyzické osoby (nezdaniteľné časti, daňové bonusy,...).

Odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne sú primárne relevantné pre živnostníkov. Ak začne živnostník podnikať a nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu (napríklad študentom), musí okamžite začať platiť preddavky na zdravotné poistenie. V roku 2023 je minimálna výška týchto preddavkov 84,77 eur. Je však dôležité si uvedomiť, že na konci roku sa tieto preddavky porovnajú s konečnou sumou poistného, ktorá sa vypočíta na základe dosiahnutého základu dane. Preto sa môže stať, že živnostníkovi vznikne nedoplatok. Ročné zúčtovanie sa týka aj samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré sú napríklad zároveň zamestnancami. Tí nemusia platiť minimálne odvody (a niekedy ani preddavky), ale zdravotná poisťovňa im vyúčtuje výšku poistného z činnosti SZČO na základe ich vykázaného základu dane.

Stále platí, že noví živnostníci v tomto roku minimálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatia.

Živnostníci, ktorí si otvorili živnosť ešte v priebehu roku 2022, a doteraz neplatili sociálne odvody, nemusia platiť tieto odvody až do konca júna/septembra 2023. Ak v minulom roku (2022) ich príjmy nepresiahli sumu 7 266 eur, nebudú platiť sociálne odvody až do konca júna 2024. V prípade, ak  v roku 2022 zarobili sumu nad 7 266 eur, musia od 1. júla 2023 začať platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 200,72 eura. Kto v minulom roku mal živnosť a už platil sociálne odvody v roku 2022, platí ich ďalej aj od začiatku roku 2023, a to vo zvýšenej výške 200,72 eura. Živnostník nemusí urobiť nič, Sociálna poisťovňa mu sama automaticky oznámi do 21. júla 2023 oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku jeho odvodovej povinnosti.

„Eseročka“ má odvodové povinnosti iba v prípade, ak má zamestnancov. Za zamestnanca sa môže považovať aj samotný spoločník alebo konateľ, napríklad keď si vypláca odmenu za výkon konateľskej funkcie. Ako v prvom, tak i v druhom prípade sa jedná o závislú činnosť, čo v preklade znamená, že odvody platí ako zamestnanec, tak i zamestnávateľ. V prípade, že si teda napríklad konateľ chce vyplácať odmenu týmto spôsobom, odvody budú v závislosti od výšky mzdy alebo odmeny.

Netreba zabúdať ani na zverejňovanie finančných údajov. V prípade podnikania formou s.r.o. je účtovná závierka povinne zverejňovaná na internete. Teda každý, kto má prístup na internet, si môže pozrieť stav danej spoločnosti a dospieť tak k záverom, či je spoločnosť v zisku alebo strate, aká je výška mzdových nákladov alebo aký je stav hotovosti.

Dôveryhodnosť a serióznosť

Všeobecne platí, že „eseročka“ môže pôsobiť serióznejšie a dôveryhodnejšie, čo je veľký plus pre s.r.o. Ale, nie je tomu tak vždy, nakoľko môže existovať ako neseriózna s.r.o., tak i neseriózny živnostník, ale naopak aj dôveryhodní a šikovní živnostníci alebo s.r.o.

Zrušenie spoločnosti vs. zrušenie živnosti

Aj keď to nikto na začiatku neplánuje, je nevyhnutné myslieť aj na túto možnosť. Živnosť je možné zrušiť pomerne rýchlo, a hlavne jednoducho. V prípade, ak živnostníkovi počas podnikania vznikli dlhy, tento proces sa môže skomplikovať a predĺžiť. Práve v tomto momente je potrebné spomenúť si na fakt, že živnostník ručí celým svojím majetkom. Na druhej strane, veľkou výhodou živnosti je, že nie je nutné ju vždy úplne zrušiť. Živnosť je možné i pozastaviť alebo prerušiť, čo pri s.r.o. neprichádza vôbec do úvahy.

Na druhej strane, ukončenie s.r.o. je možné napríklad likvidáciou, zlúčením alebo konkurzom, pričom každá z týchto možností predstavuje zdĺhavejší a komplikovanejší proces, pričom sú náročnejšie aj po finančnej stránke. Naopak, výhodou je, že spoločníci neručia celým svojim majetkom, iba nesplatenou časťou základného imania. Výhodnou formou, ako sa zbaviť spoločnosti bez potreby jej úplného zaniknutia je predať ju. Predaj firmy je mnohokrát najlacnejšiu a najrýchlejšou možnosťou.

Čo je teda výhodnejšie?

Nie je možné s určitosťou zadefinovať, ktorá forma je výhodnejšia. Obe formy majú ako svoje výhody, tak i svoje nevýhody. Preto je potrebné si poriadne preštudovať a zvážiť, ktorá z možností je výhodnejšia práve pre Vás. Nech sa už ale rozhodnete akokoľvek, radi Vám s celým procesom pomôžeme. Zabezpečíme pre Vás ako pomoc so založením, tak i účtovaním a daňovým poradenstvom, až po likvidáciu alebo pomoc pri predaji.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

Pri zostavovaní tohto článku sme ako podklad čerpali informácie z článku Živnosť alebo s.r.o.? Aké sú výhody a nevýhody uverejnenom na webovej stránke www.tatrabanka.sk/sk/business/navigacia-podnikatela/blog/