Príspevky pre podnikateľov – Prvá pomoc plus

Nový finančný balíček s názvom Prvá pomoc+ má pomôcť podnikateľom, ktorí majú nižší prípadne nulový príjem, v dôsledku aktuálnej situácie spôsobenej koronavírusom.

Prvá pomoc plus

Premiér Igor Matovič spolu s kolegami z vlády predstavil ďalšiu pomoc pre podnikateľov, ktorá má zmierniť ekonomické následky spôsobené pandémiou covid-19. Pomoc prostredníctvom nového finančného balíčku, ktorým sa navýšia jednotlivé príspevky pre podnikateľov, by mala predstavovať približne 200 miliónov eur mesačne.

Navýšenie príspevkov na udržanie zamestnanosti

Príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a tiež pre SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi sa menia.

Zmeny sa týkajú opatrenia 1 /Zamestnávatelia, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR/ a opatrenia 3A /Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta, úhrada mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % /.

Pri týchto dvoch opatreniach bude možné žiadať o 80 % z celkovej ceny práce, doposiaľ sa dalo požiadať o 80 % z hrubej mzdy. Limit mesačného čerpania v kurzarbeite sa navýši z 880 eur na 1 100 eur.

Pri opatrení 3B /Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta, paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb/ sa príspevok navýši z maximálnej čiastky 540 eur na 810 eur.

Navýšenie príspevkov aj pri ďalších opatreniach

Pri opatrení 2 /SZČO, ktorí museli zatvoriť svoje prevádzky alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % / sa príspevok zvýši z maximálnej čiastky 540 eur na 810 eur.

Pri opatreniach 4A /SZČO, ktoré nemajú žiaden iný príjem/ a 4B /jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem/ sa príspevok pre tieto osoby zvýši z maximálnej výšky 210 eur na 315 eur.

K lepšiemu prehľadu zobrazujeme navýšenia jednotlivých príspevkov pre podnikateľov v nasledujúcich tabuľkách.

Opatrenie Aktuálne Prvá pomoc+
Opatrenie 1 1 100 € (80 % z hrubej mzdy) 1 100 € (80 % z celkovej ceny práce)
Opatrenie 3A 880 € (80 % z hrubej mzdy) 1 100 € (80 % z celkovej ceny práce)
Opatrenie Aktuálne Prvá pomoc+
Opatrenie 3B Pokles tržieb Pokles tržieb
  od 20,00 % do 39,99 % - 180 € od 20,00 % do 39,99 % - 270 €
  od 40,00 % do 59,99 % - 300 € od 40,00 % do 59,99 % - 450 €
  od 60,00 % do 79,99 % - 420 € od 60,00 % do 79,99 % - 630 €
  od 80 % a viac - 540 € od 80 % a viac – 810 €

 

Opatrenie Aktuálne Prvá pomoc+
Opatrenie 2 Pokles tržieb Pokles tržieb
  od 20,00 % do 39,99 % - 180 € od 20,00 % do 39,99 % - 270 €
  od 40,00 % do 59,99 % - 300 € od 40,00 % do 59,99 % - 450 €
  od 60,00 % do 79,99 % - 420 € od 60,00 % do 79,99 % - 630 €
  od 80 % a viac - 540 € od 80 % a viac – 810 €
Opatrenie Aktuálne Prvá pomoc+
Opatrenie 4A a 4B 210 € 315 €

Odkedy je možné žiadať o príspevky Prvej pomoci+ z nového finančného balíka?

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak uviedol, že o príspevky z balíka Prvej pomoci+ bude možné žiadať za obdobie od 1. októbra 2020 a žiadosti sa budú môcť podávať od 1. novembra 2020. Záujemcovia o príspevky budú môcť podávať žiadosť cez webovú stránku www.pomahameludom.sk

Balík prvej pomoci+ obsahuje aj príplatok pre ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve

Takzvaný „COVID príplatok“ sa zavádza pre ľudí pracujúcich v zdravotníctve, ktorí sa starajú o ľudí a ochorejú pri výkone svojej práce. Ide napríklad o zdravotnícky personál alebo pracovníkov zariadení sociálnych služieb. Týmto ľuďom bude preplácaná PN až do výšky 100 % čistej mzdy. Táto PN, určená pre ľudí pracujúcich v zdravotníctve, je teda odlišná od pandemickej PN, ktorú sme popísali v predošlom článku.

Finančná pomoc aj pre cestovný ruch

O príspevok sa budú môcť uchádzať napríklad prevádzkovatelia hotelov, penziónov, stravovacích zariadení či prevádzkovatelia welness zariadení a ďalší. „Každý, kto pracuje v cestovnom ruchu a v porovnaní s rokom 2019 mu klesnú tržby o viac ako 40 %, môže o Prvú pomoc+ žiadať. Každý dostane od 4 do 10 % z výšky ich minuloročných tržieb v závislosti od poklesu tržieb” povedal Andrej Doležal, minister dopravy.

Zdroj: www.podnikajte.sk