Zmeny v oblasti poskytovania OČR a PN.

Dňa 25.03.2020 schválila vláda tieto zmeny v oblasti poskytovania OČR a PN:

  • Osobe, ktorá je PN z titulu karantény, bude priznaný nárok na nemocenské od prvého dňa PN a to vo výške 55% denného vymeriavacieho základu. Zamestnávateľom odpadne povinnosť vyplácať náhradu mzdy počas prvých desiatich dní PN. Vzťahuje sa to na PN, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti zmeny zákona.
  • Rodičia, ktorí majú deti do 11 rokov, majú nárok na OČR bez potvrdenia od lekára, ak majú deti do 16 rokov, je potrebné k vystaveniu OČR potvrdenie od lekára. Rodičia, ktorí sa starajú o deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov, budú mať tiež nárok na OČR.
  • Pre PN, ktoré boli vystavené z dôvodu choroby ( nie karantény), ostávajú podmienky nezmenené.
  • Počas doby OČR nie sú poistenci povinní platiť a zároveň sa im neprerušuje poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
  • Rodičia sa môžu na OČR z titulu karantény vystriedať – jeden z nich OČR ukončí a druhý rodič požiada o novú OČR. Pri viacerých deťoch je len jeden nárok na OČR.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?