Praktické rady pre podnikateľov a firmy v súvislosti s COVID-19.

So súčasnou situáciou prichádzajú viaceré otázky daňovníkov. V tomto článku vám preto prinášame odpovede na najčastejšie otázky.

PRAKTICKÉ RADY PRE DAŇOVNÍKOV V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM.

Daň z príjmov

  • Je k dispozícii elektronická komunikácia s finančnou správou, nemusíte a v tejto situácií ani neodporúčame fyzicky navštevovať daňový úrad.
  • Môžete podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky;
    nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane si predĺžite o tri, respektíve o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.
  • Ak nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií vtedy, keď daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 30. júna 2020. Tento „odklad“ sa nemusí daňovému úradu nijako oznamovať.

Daň z pridanej hodnoty, ktorá sa týka aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH

  • Ak podania neurobíte včas, odporúčame vám požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty, pretože zákon momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH.

Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby sa žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.

ZHORŠILA SA VAŠA FINANČNÁ SITUÁCIA A NEVIETE ZAPLATIŤ DAŇ?

Daň z príjmu

  • Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a tým pádom sa  posúva lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane o tri, respektíve o šesť mesiacov.
  • V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť sankciu. Týka sa to aj tých subjektov, ktorí medzičasom už daňové priznanie k dani z príjmu podali a daň zatiaľ nezaplatili.

ZHORŠILA SA VAŠA FINANČNÁ SITUÁCIA A ZAPLATENIE PREDDAVKOV VÁM ROBÍ ZNAČNÉ PROBLÉMY?

Môžete ako daňovník požiadať správcu dane (daňový úrad) o platenie preddavkov na daň inak. Správca dane následne na základe žiadosti môže vydať rozhodnutie, v ktorom povolí na základe mimoriadnych okolností platenie preddavkov inak. K samotnej žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie sú potrebné žiadne iné dokumenty.

Vyjadrenie FS: 

"V prípadoch odôvodnených dopadom koronavírusu správca dane na žiadosť daňovníka určí platenie preddavkov na daň inak. Správca dane na základe žiadosti vydá rozhodnutie, v ktorom povolí platenie preddavkov inak. K žiadosti počas tejto mimoriadnej situácie nie je potrebné nič dokladať a uvedená žiadosť nepodlieha správnemu poplatku."

Žiadosť o platenie preddavkov inak nájdete na tomto odkaze.

MÁTE OBAVY, ŽE VÁS FINANČNÁ SPRÁVA BUDE SANKCIONOVAŤ?

Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovníkom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov a pod., vyjadrovanie súhlasu k žiadostiam o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Nie je sa čoho báť. Finančná správa Vám bude vychádzať v ústrety.

Zdroj: www.financnasprava.sk 

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?