Balíček opatrení vlády na pomoc slovenskej ekonomike.

Podrobnosti a detaily jednotlivých opatrení.

Zoznam opatrení vlády SR na pomoc ekonomike, zamestnancom a zamestnávateľom s cieľom kompenzovať výpadky príjmov v súvislosti s mimoriadnou situáciu ohľadom koronavírusu COVID-19.

Pozn.: podrobnosti a detaily uvedené pri jednotlivých opatreniach sú predbežné a finálne znenie bude zrejmé až po schválení v parlamente, ktoré sa predpokladá v utorok (31.03.2020) večer alebo v stredu (01.04.2020). O finálnom znení jednotlivých zákonov aj s vysvetľujúcimi príkladmi a komentármi budete informovaní hneď ako budú k dispozícii po schválení NR SR.

1. Štát preplatí 80 % platu zamestnanca, ak je prevádzka uzatvorená z rozhodnutia štátu.

Dávame do pozornosti:

Štát preplatí plat zamestnancovi iba ak nie je vo výpovednej lehote a ak zároveň sa zamestnávateľ zaviaže zamestnanca neprepustiť najmenej 6 mesiacov po skončení poberania príspevku.

Toto opatrenie sa týka iba tých prevádzok, ktoré štát nariadil zatvoriť – školy, reštaurácie, maloobchodné prevádzky (s výnimkou lekární, drogérii a potravín), hotely, wellness centrá, akvaparky, plavárne a pod.

Maximálny príspevok, ktorý je možné zamestnávateľovi vyplatiť, je zvrchu ohraničený sumou 200 000 eur. Z toho vyplýva, že zatvorené podniky s viac ako 200 zamestnancami, ktorých plat sa pohybuje približne na úrovni priemernej mzdy budú touto podmienkou znevýhodnené.

Najvyšší možný príspevok na jedného zamestnanca je 1 100 eur mesačne, čo pri znížení náhrady mzdy na 80% znamená pôvodnú priemernú mzdu 1 375 eur.

Žiadosti o príspevky budú prijímať úrady práce od 6. apríla. Administratíva s tým spojená bude jednoduchá a v krátkom čase po zaslaní žiadosti budú príspevky nabiehať na účty firiem a živnostníkov.

Príklad, ako bude príspevok vyplácaný predstavil vo svojom stanovisku štátny tajomník MPSVaR Jozef Mihál:

Ako bude fungovať príspevok štátu zamestnávateľovi, ktorý musel na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu  zatvoriť prevádzku a zamestnanec musel zostať doma na prekážke v práci (§ 142 ods. 3 Zákonníka práce) na príklade zamestnanca, ktorý má priemernú hrubú mzdu 1000 eur (z čoho vychádza čistá mzda 771 eur).

Zamestnanec bude mať vyplatenú náhradu mzdy za čas prekážky v práci vo výške 80% svojej priemernej mzdy. V našom príklade bude mať zamestnanec hrubú mzdu 800 eur a jeho čistá mzda bude 631 eur. Jeho čistá mzda sa zníži o 140 eur, v prepočte oproti pôvodnej čistej mzde o 18%.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 80% jeho priemernej mzdy. V našom príklade 800 eur. Celú túto sumu zamestnávateľovi vyplatí štát.

Odvody zamestnávateľa do SP a ZP sú 35,2% z vyplatenej mzdy, resp. náhrady mzdy.  V našom príklade z vyplatenej náhrady mzdy 800 eur budú odvody 282 eur (z pôvodnej mzdy 1000 eur by boli odvody 352 eur).

Tieto odvody (282 eur) uhradí poisťovniam zamestnávateľ z vlastných zdrojov. Pokiaľ u neho došlo k poklesu tržieb o viac ako 40%, bude mať odklad platby týchto odvodov.

2.) Príspevok pri poklese tržieb o viac ako 20% pre SZČO a firmy.

Dávame do pozornosti:

Ak firme klesnú tržby od 13. marca do 31. marca:

o viac ako 20 %, štát prispeje sumou 180 eur za zamestnanca,

o 20 - 40 %  štát prispeje sumou 300 eur za zamestnanca,

o 40 -60 % to činí  420 eur za zamestnanca

o viac ako 60 % bude príspevok 540 eur.

Príspevok dostanú aj zamestnávatelia a SZČO - teda živnostníci, ľudia v slobodnom povolaní, športovci, umelci, farmári - u ktorých došlo k poklesu tržieb.

Pokles tržieb sa bude vo väčšine prípadov posudzovať medziročne, napríklad porovná sa apríl 2019 s aprílom 2020.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa, resp. SZČO je 200 000 eur mesačne.

Žiadosti o príspevky budú prijímať úrady práce od 6. apríla, administratíva s tým spojená bude jednoduchá a v krátkom čase po zaslaní žiadosti budú príspevky nabiehať na účty firiem a živnostníkov. Prvé peniaze majú podľa plánu odísť 15. apríla.

Príspevok môže to byť maximálne 800-tisíc eur na rok. Toto opatrenie je zamerané na firmy, ktoré boli, alebo naďalej aj sú krízou sekundárne dotknuté.

Všetko budú administrovať úrady práce. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak hovorí, že pri posudzovaní poklesu tržieb sa spoľahnú na čestné vyhlásenia, no po skončení krízy budú tieto tržby spätne preverovať. Môžu tak urobiť napríklad vďaka dátam z e-kasy.

Prípady, či sa príspevok vzťahuje aj na konateľa zisťujeme a budeme vás informovať.

Poskytnutý príspevok v bode 1 nevylučuje zároveň i poskytnutie príspevku uvedeného a komentovaného v bode 2.

3.) Bankové záruky štátu vo výške 500 miliónov eur mesačne pre banky, aby financovali podnikateľov. Banky ich budú za výhodných podmienok posúvať podnikateľom.

K bankovým zárukám zo strany štátu vo výške 500 miliónov mesačne zisťujeme detaily. Tie budú známe pravdepodobne po bilaterálnych stretnutia ministra financií Eduarda Hegera s jednotlivými bankovými domami.

"S bankami sa ešte len rokuje, Zároveň platí plán, že do slovenskej ekonomiky sa má každý mesiac naliať ďalších 500 miliónov eur prostredníctvom štátnych záruk za bankové úvery. "S finančnými domami rokujeme aj o odklade splátok úverov podnikateľom, živnostníkom aj bežným ľuďom. Tým pomôže hlavne možnosť odkladu splátok hypoték. No o tom viac až v priebehu budúceho týždňa,“ povedal Heger."

Najviac flexibility v tomto prípade preukázala poštová banka, ktorá ako prvá umožnila bezúročné pôžičky podnikateľov z postihnutých odvetví. Parametre tejto konkrétnej banky sú: možný odklad splátok po dobu 6 mesiacov, maximálna výška pôžičky 10 000 €, obrat podnikateľského subjektu maximálne milión eur ročne.

Ďalšie detaily sú k dispozícii priamo na stránke Poštovej banky:

https://www.postovabanka.sk/pomocpodnikatelom

 

Subjekt musí zároveň podnikať v jednom z nižšie uvedených odvetní:

 • Služby pohostinstiev [56300]
 • Jedálne [56101]
 • Hotelové a podobné ubytovanie [55100]
 • Kadernícke a kozmetické služby [96020]
 • Ostatné jedálenské služby [56290]
 • Služby týkajúce sa telesnej pohody [96040]
 • Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity [93290]
 • Ostatné pomocné činnosti v doprave [52290]
 • Turistické a iné krátkodobé ubytovanie [55200]
 • Ostatná osobná pozemná doprava i. n. [49390]
 • Prevádzka športových zariadení [93110]
 • Taxislužba [49320]
 • Činnosti cestovných agentúr [79110]
 • Činnosti cestovných kancelárií [79120]
 • Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie [55909]
 • Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave [52210]
 • Fitnescentrá [93130]
 • Prevádzka kultúrnych zariadení [90040]
 • Dodávka jedál [56210]
 • Činnosti škôl pre výučbu vedenia dopravných prostriedkov [85530]
 • Športová a rekreačná výchova [85510]
 • Denná starostlivosť o deti [88910]
 • Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav [82300]
 • Predškolská výchova [85100]
 • Vedľajšie činnosti v leteckej doprave [52230]
 • Osobná letecká doprava [51100]
 • Scénické umenie [90010]
 • Ostatné účelové stravovanie [56109]
 • Vedľajšie činnosti vo vodnej doprave [52220]
 • Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány [55300]
 • Osobná železničná doprava, medzimestská [49100]
 • Prevádzkovanie historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí [91030]
 • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií [91040]
 • Činnosti múzeí [91020]
 • Námorná a pobrežná osobná vodná doprava [50100]
 • Vnútrozemská osobná vodná doprava [50300]

4.) Zamestnanci v karanténe na PN a na OČR, počas celej doby budú poberať 55% platu.

Detaily sú k dispozícii na tomto linku: https://www.arisangroup.sk/sk/mzdy-a-personalistika/zmeny-v-oblasti-poskytovania-ocr-a-pn/

Sociálna poisťovňa pripravuje formulár, dovtedy platia i pôvodné formuláre na OČR a PN. V prípade zmeny v tejto problematike Vám prinesieme najčerstvejšie informácie.

5.) Odklad platby odvodov zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40% za apríl (za marec viac ako 20%).

Zisťujeme aktuálne pre vás bližšie detaily, napr. či Žiadosť, ktorá kompenzuje nižšie tržby subjektom (bod 2.) bude rovnaká, alebo bude potrebné žiadosť podávať duplicitne.

Podľa predbežných informácii sa uvažuje s odkladom platenia odvodov na 3 mesiace, s tým, že doplatiť sa budú musieť rozdelené do splátok počas ďalších 18  mesiacov.

6.) Neplatenie preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 % za apríl.

Na základe doterajšej praxe finančná správa odpúšťa platenie preddavkov (s odvolaním sa na dôvod COVID-19), až na nula eur, v prípade, že je tak uvedené v žiadosti.

Splnenie podmienky na neplatenie preddavkov (pokles tržieb o viac ako 40 %) bude platiť až od 01.04.2020, odporúčame teda všetkým, ktorí majú toto opatrenie v pláne využiť, aplikovať aj na preddavky za mesiac marec (mesačný platca), príp. 1. kvartál 2020 (kvartálny platca).

Viac informácii spolu so „Žiadosťou o platenie preddavkov inak“ nájdete v našom blogu: https://www.arisangroup.sk/sk/dane-a-odvody/prakticke-rady-pre-podnikatelov-a-firmy-v-suvislosti-s-covid-19/

Vyjadrenie MF SR:

„...návrh sa týka všetkých daňovníkov, ktorým v danom mesiaci klesnú tržby (resp. príjem, alebo obrat) o viac ako 40%, oproti rovnakému mesiacu minulého roka a túto skutočnosť oznámi finančnej správe formou čestného vyhlásenia. Opatrenie začína platiť od apríla 2020. Objem tržieb a porovnanie s predchádzajúcim rokom si musí urobiť každý daňovník sám. V prípade, že mu tržby v danom mesiaci klesli o viac ako 40%, oznámi elektronicky formou čestného vyhlásenia finančnej správe, teda správcovi dane, že v danom mesiaci, resp. štvrťroku nebude platiť preddavky na daň z príjmu. Toto oznámenie (čestné vyhlásenie) musí urobiť v každom mesiaci, resp. štvrťroku počas trvania mimoriadnej situácie, v ktorom chce, aby mu bolo platenie preddavkov odložené. Nezaplatené preddavky bude povinný vyrovnať v daňovom priznaní za rok 2020, teda do marca 2021. Toto opatrenie sa týka všetkých podnikateľov, bez obmedzenia počtu zamestnancov, či výšky príjmu, teda tak malých firiem, SZČO, ako aj veľkých spoločností. Tí, ktorým tržby neklesli, môžu stále využívať ustanovenie zákona o dani z príjmu, ktoré daňovníkom umožňuje požiadať správcu dane o úpravu platenia preddavkov dane z príjmu inak...“

7.) Započítanie si straty od roku 2014, možnosť uplatniť si ju celú naraz.

Vyjadrenie MF SR:

„...opatrením je umožnenie započítať si doteraz neuplatnené straty od roku 2014. Toto opatrenie sa týka tých podnikateľov, ktorí podávajú daňové priznanie za rok 2019 v čase od 1.1.2020 do 31.12.2020. To znamená, že aj daňovník, ktorý podal daňové priznanie z dôvodu hospodárskeho roku v januári, februári 2020 si môže cez inštitút dodatočného daňového priznania túto daňovú stratu douplatňovať. Pri umorovaní tejto straty sa postupuje tak, že ostáva v platnosti zákonný režim uplatňovania straty v minulosti, a len tá časť straty, ktorá nemohla byť uplatnená zákonným spôsobom vzhľadom na výšku základu dane v minulých rokoch, ostáva dnes ako možnosť jej  jednorazového  doumorovania...“

 

Z vyššie uvedeného dôvodu nedoporučujeme podávať zatiaľ Daňové priznanie a radíme počkať na finálne schválenie zákona.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?