Zmena nezdaniteľnej časti základu v roku 2018

Ako sa zmení nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2018? Od čoho sa odvíja a ako si ju uplatniť? Chcete vedieť viac? Čítajte ďalej.

Čo je nezdaniteľná časť základu dane?

Každý pracujúci získava za svoju prácu aktívne príjmy. Z tejto sumy odvádza daň štátu avšak vie si túto sumu znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZD). Je to teda suma, na ktorú sa daň nevzťahuje.

Od čoho sa odvíja výška nezdaniteľnej časti základu?

Akú veľkú sumu si budete môcť uplatniť ako nezdaniteľnú čiastku závisí nielen od vašich príjmov, ale aj  od výšky životného minima platného pre dané zdaňovacie obdobie. Výška životného minima sa tento rok menila, čo má priamy vplyv aj na zmenu nezdaniteľnej časti základu dane. Výška životného minima sa navýšila z 198,09 eur na 199,48 eur. Pre tých zamestnaných, ktorí majú ročný príjem menší alebo rovný stonásobku výšky životného minima teda 19 948 eur platí, že ich ročná nezdaniteľná časť základu sa vypočíta ako 19,2 násobok výšky životného minima, teda 3830,02 (v porovnaní s minulým rokom nárast o takmer 27 eur).

Zamestnanci, ktorých ročný príjem bude viac ako 19 948 eur majú pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane iný vzorec. Nebude totiž platiť, že so zvyšujúcim sa príjmom sa bude zvyšovať aj nezdaniteľná čiastka. Tá sa vypočíta ako 44,2 násobok životného minima mínus štvrtina zo základu dane daňovníka.

Ďalšie zmeny týkajúce sa NČZD

Od roku 2018 si daňovník nebude môcť uplatniť dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (2.pilier).

A ak si chce znížiť daň o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3.pilier), môže tak urobiť v úhrne najviac 180 eur za rok a musí splniť 2 podmienky:

-        Príspevky zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorá bola pozmenená s tým, že sa zrušil dávkový plán.

-        Daňovník  nemá uzatvorenú žiadnu inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Rozmýšlate, prečo Vám táto informácia unikla? Pravdepodobne to nie je Vaša chyba. Nám v Arisane žiadne nové zmeny v zákonoch neuniknú. Pravidelne sa školíme, aby sme boli schopní aj naďalej poskytovať vysokoodborné služby a poradenstvo pre Vás a Vaše podnikanie. 

Tak ako sa mení svet zákonov a noriem, tak sa menia aj spôsoby a možnosti účtovníctva. Účtovníctvo online je aktuálny trend vo svete a už sa dostáva aj na Slovensko. My Vám ho vieme poskytnúť! 

 

 

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.