Elektronické podávanie daní pre všetkých

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na zmenu v Zákone o správe daní.

V roku 2018 sa elektronické doručovanie daňovému úradu rozšíri na všetky firmy a živnostníkov.

Do konca roka 2017 platí, že povinnosť doručovať podania daňovým úradom elektronickými prostriedkami majú len platitelia DPH (fyzické osoby aj právnické osoby), ich poradcovia, advokáti a iný zástupcovia. V písomnej forme môžu priznanie k dani z príjmov podať len firmy a fyzické osoby, ktoré nie sú plátcovia DPH.

Od 1.1.2018 budú však musieť elektronicky komunikovať všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 aj všetky fyzické osoby (SZCO), ktoré majú povinosť podať daňové priznanie.

Preto neváhajte a vybavte si elektronický prístup čo najskôr, aby ste sa zbytočne nedostali do časovej tiesne.