Vyššie sumy stravného od 1. mája

Zvýšenie súm stravného i cestovných náhrad začne platiť už od 1. mája tohto roka.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo zvýšenie stravného a cestovných náhrad ako dva základné nástroje na kompenzáciu vysokých cien.

Minimálna hodnota stravného lístka sa zvyšuje na 4,50 eur. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza práve zamestnávateľ. Vďaka zvýšeniu súm stravného si zamestnanci na stravu ročne prilepšenia približne o 85 eur.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sumách stravného (o.č. 116/2022 Z. z.) bolo zverejnené v Zbierke zákonov dňa 7. apríla 2022. Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. To znamená, že zvýšené sumy za stravné sa použijú už od 1. mája.

Stravné počas pracovnej cesty

Stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá od 5 do 12 hodín, sa zvyšuje zo súčasných 5,10 eur na 6 eur. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,50 eur.

Stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá nad 12 až do 18 hodín, sa zvyšuje zo súčasných 7,60 eur na 9 eur.

Stravné počas pracovnej cesty, ktorá trvá nad 18 hodín, sa zvyšuje zo súčasných 11,60 eur na 13,70 eur.

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

V Zbierke zákonov bolo zároveň publikované aj ďalšie opatrenie ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (o.č. 117/2022 Z. z.). Aj v tomto prípade sa nové, zvýšené sumy uplatnia od 1. mája 2022. Po novom sa počíta so zvýšením pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,053 eur za kilometer na 0,059 eur a pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,193 eur na 0,213 eur za prejdený kilometer.

Zvýšením stravného na pracovné cesty ministerstvo práce reaguje na vývoj indexov cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Stravné na pracovné cesty sa naposledy upravovalo v roku 2019. Index cien jedál a nealkoholických nápojov ukazuje zvýšenie ich cien o 17,5 percentuálneho bodu v decembri 2021 oproti februáru 2019. Práve týmto indexom sa riadilo ministerstvo pri výpočte nových súm stravného.

V dnešnej dobe je každé euro dobré, preto som rád, že môžem oznámiť, že už od 1. mája zvyšujeme príspevok zamestnávateľa na stravu o 17,5 %. Teda z 2 eur 11 centov na 2 eurá 48 centov. U priemerného zamestnanca ročne je to plus 85 eur, ktoré takýmto spôsobom dostane na stravu. Celkovo tak pomôžeme státisícom zamestnancov na Slovensku,“ uvádza v tejto súvislosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zdroj: www.mpsvr.sk