Kontrola zameraná na používanie registračných pokladníc

Finančná správa od začiatku mája spúšťa akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v e-kase a vydávanie pokladničných dokladov.

V máji do terénu opäť vyrazia kontrolóri Finančnej správy. Kontrolóri sa budú sústrediť na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby. Pôjde teda o kontrolu jedální, reštaurácií či pohostinstiev. Okrem toho sa kontrolóri FS zamerajú aj na wellness centrá, kadernícke prevádzky a kozmetické salóny. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Finančná správa informuje podnikateľov o akcii s tým cieľom, aby podnikatelia dbali na dodržiavanie zákona a vyhli sa prípadným sankciám. Cieľom kontrol FS nie je rozdávať pokuty, ale podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Zároveň je povinnosťou Finančnej správy zabezpečiť, aby podnikatelia dodržiavali zákon a zákazníkom vydávali pokladničné doklady. Nejde však o jednorazovú akciu, v kontrolách bude FS pravidelne pokračovať.

Vo väčšine prípadov bude Finančná správa pred vykonaním štandardnej kontroly vykonávať priamo na prevádzke online monitoring tržieb. Kontrolóri FS budú pozorovať prostredníctvom tabletov priamo v prevádzke alebo v blízkosti prevádzky, či tržby od zákazníkov prichádzajú do systému e-kasa. V prípade, že bude všetko v poriadku, podnikateľ si ani nevšimne, že bol kontrolovaný a ku klasickej štandardnej kontrole ani nemusí dôjsť. Týmto novým moderným postupom kontroly chce Finančná správa čo najmenej zaťažovať poctivých podnikateľov.

Zdroj: www.financnasprava.sk