Zmluvy

Konkrétne zmluvy a dokumenty na stiahnutie.
#Názov dokumentu
1odklad_poistneho_za_januar_2021
2danove_priznanie_k_dani_z_motorovych_vozidiel
3danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_pravnickej_osoby
4vzor_pracovna_zmluva
5vzor_dohoda_o_pracovnej_činnosti
6vzor_dohody_o_vykonani_prace
7vzor_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
8vzor_dohody_o_ukončeni_pracovneho_pomeru
9vzor_ukoncenia_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
10dohoda_o_zmene_pracovnej_zmluvy
11dohoda_o_hmotnej_zodpovednosti
12vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnanec
13vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnavatel
14ziadost_o_prijatie_do_pracovneho_pomeru
15dovolenka
16ziadost-o-narok-na-dovolenku
17kupno-predajna_zmluva,_auto
18kupno-predajna_zmluva,_byt
19darovacia_zmluva,_byt
20darovacia_zmluva,_pozemok
21potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019
22vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
23reklamacia,_tlacivo
24ziadost_du_platenie_preddavkov_v_maloobchode
25ziadost_du_platenie_preddavkov_vseobecna
26uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_jednoducheho_uctovnictva
27uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_podvojneho_uctovnictva
28zapoctovy_list
29zaznam_o_pracovnom_uraze
30danove_priznanie_k_dppo
31kontrolny_vykaz_k_dph
32oznamenie_o_pozastaveni_prevadzkovania_zivnosti
33oznamenie_o_ukonceni_podnikania
34potvrdenie_o_mzde_za_zarobkovu_cinnost
35potvrdenie_o_naroku_na_materske
36potvrdenie_o_navsteve_skoly
37spotrebna_dan_z_elektriny
38spotrebna_dan_z_liehu
39spotrebna_dan_z_piva
40spotrebna_dan_z_tabakovych_vyrobkov
41suhrnny_vykaz_k_dph
42vratenie_dane_z_pridanej_hodnoty
43vznik,_zanik_danovej_povinnosti_fo
44vznik,_zanik_danovej_povinnosti_po
45ziadost_o_registraciu,_oznamenie_zmien
46ziadost_o_uznanie_odbornej_kvalifikacie
47ziadost_o_uznanie_odbornej_praxe
48ziadost_o_vypis_z_registra_trestov
49vzor_sprostredkovatelska_zmluva
50zmluva_o_pozicke
51zmluva_o_dielo
52splnomocnenie_na_predaj__auta
53splnomocnenie_na_prepis_vozidla