Zmluvy

Konkrétne zmluvy a dokumenty na stiahnutie.
#Názov dokumentu
1danove_priznanie_k_dani_z_motorovych_vozidiel
2danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_pravnickej_osoby
3vzor_pracovna_zmluva
4vzor_dohoda_o_pracovnej_činnosti
5vzor_dohody_o_vykonani_prace
6vzor_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
7vzor_dohody_o_ukončeni_pracovneho_pomeru
8vzor_ukoncenia_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
9dohoda_o_zmene_pracovnej_zmluvy
10dohoda_o_hmotnej_zodpovednosti
11vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnanec
12vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnavatel
13ziadost_o_prijatie_do_pracovneho_pomeru
14dovolenka
15ziadost-o-narok-na-dovolenku
16kupno-predajna_zmluva,_auto
17kupno-predajna_zmluva,_byt
18darovacia_zmluva,_byt
19darovacia_zmluva,_pozemok
20potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019
21vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
22reklamacia,_tlacivo
23ziadost_du_platenie_preddavkov_v_maloobchode
24ziadost_du_platenie_preddavkov_vseobecna
25uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_jednoducheho_uctovnictva
26uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_podvojneho_uctovnictva
27zapoctovy_list
28zaznam_o_pracovnom_uraze
29danove_priznanie_k_dppo
30kontrolny_vykaz_k_dph
31oznamenie_o_pozastaveni_prevadzkovania_zivnosti
32oznamenie_o_ukonceni_podnikania
33potvrdenie_o_mzde_za_zarobkovu_cinnost
34potvrdenie_o_naroku_na_materske
35potvrdenie_o_navsteve_skoly
36spotrebna_dan_z_elektriny
37spotrebna_dan_z_liehu
38spotrebna_dan_z_piva
39spotrebna_dan_z_tabakovych_vyrobkov
40suhrnny_vykaz_k_dph
41vratenie_dane_z_pridanej_hodnoty
42vznik,_zanik_danovej_povinnosti_fo
43vznik,_zanik_danovej_povinnosti_po
44ziadost_o_registraciu,_oznamenie_zmien
45ziadost_o_uznanie_odbornej_kvalifikacie
46ziadost_o_uznanie_odbornej_praxe
47ziadost_o_vypis_z_registra_trestov
48vzor_sprostredkovatelska_zmluva
49zmluva_o_pozicke
50zmluva_o_dielo
51splnomocnenie_na_predaj__auta
52splnomocnenie_na_prepis_vozidla