Zmluvy

Dokumenty a zmluvy na stiahnutie.
#Názov dokumentu
1arisan_navod_na_vyplnenie_dzmv
2splnomocnenie_portal_financnej_spravy
3cestovny_prikaz_na_auto
4danove_priznanie_k_dani_z_motorovych_vozidiel
5danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_pravnickej_osoby
6danove_priznanie_k_dppo
7darovacia_zmluva_auto
8darovacia_zmluva,_byt
9darovacia_zmluva,_pozemok
10dohoda_o_hmotnej_zodpovednosti
11dohoda_o_zmene_pracovnej_zmluvy
12dovolenka
13kupno-predajna_zmluva,_auto
14kupno-predajna_zmluva,_byt
15kontrolny_vykaz_k_dph
16mincovka_pokladna
17oznamenie_o_pozastaveni_prevadzkovania_zivnosti
18oznamenie_o_ukonceni_podnikania
19potvrdenie_o_navsteve_skoly
20potvrdenie_o_naroku_na_materske
21potvrdenie_o_mzde_za_zarobkovu_cinnost
22reklamacia,_tlacivo
23splnomocnenie_na_predaj__auta
24splnomocnenie_na_prepis_vozidla
25splnomocnenie_na_danovy_urad
26splnomocnenie_na_socialnu_a_zdravotnu_poistovnu
27spotrebna_dan_z_elektriny
28spotrebna_dan_z_liehu
29spotrebna_dan_z_piva
30spotrebna_dan_z_tabakovych_vyrobkov
31sro_tax_calculation
32sro_vypocet_dane
33suhrnny_vykaz_k_dph
34uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_jednoducheho_uctovnictva
35uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_podvojneho_uctovnictva
36vratenie_dane_z_pridanej_hodnoty
37vznik,_zanik_danovej_povinnosti_fo
38vznik,_zanik_danovej_povinnosti_po
39vzor_dohody_o_ukončeni_pracovneho_pomeru
40vzor_ukoncenia_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
41vzor_pracovna_zmluva
42vzor_dohoda_o_pracovnej_činnosti
43vzor_dohody_o_vykonani_prace
44vzor_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
45vzor_sprostredkovatelska_zmluva
46vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
47vypocet_urokov
48vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnanec
49vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnavatel
50vypoved_zmluvy_o_poskytovani_sluzieb
51zapoctovy_list
52zaznam_o_pracovnom_uraze
53ziadost_o_prijatie_do_pracovneho_pomeru
54ziadost-o-narok-na-dovolenku
55ziadost_du_platenie_preddavkov_v_maloobchode
56ziadost_du_platenie_preddavkov_vseobecna
57ziadost_o_registraciu,_oznamenie_zmien
58ziadost_o_uznanie_odbornej_kvalifikacie
59ziadost_o_uznanie_odbornej_praxe
60ziadost_o_vypis_z_registra_trestov
61ziadost_du_preddavky
62zmluva_o_dielo
63zmluva_o_pozicke
64zmluva_o_prenajme_auta