Zmluvy

Dokumenty a zmluvy na stiahnutie.
#Názov dokumentu
1arisan_statut_sutaze
2arisan_navod_na_vyplnenie_dzmv
3arisan_prevzatie_uctovnictva_potrebne_dokumenty_2023
4licenčna_zmluva
5splnomocnenie_portal_financnej_spravy
6cestovny_prikaz_na_auto
7danove_priznanie_k_dani_z_motorovych_vozidiel
8danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_pravnickej_osoby
9danove_priznanie_k_dppo
10darovacia_zmluva_auto
11darovacia_zmluva,_byt
12darovacia_zmluva,_pozemok
13dohoda_o_hmotnej_zodpovednosti
14dohoda_o_zmene_pracovnej_zmluvy
15dovolenka
16kupno-predajna_zmluva,_auto
17kupno-predajna_zmluva,_byt
18kontrolny_vykaz_k_dph
19mincovka_pokladna
20oznamenie_o_pozastaveni_prevadzkovania_zivnosti
21oznamenie_o_ukonceni_podnikania
22potvrdenie_o_navsteve_skoly
23potvrdenie_o_naroku_na_materske
24potvrdenie_o_mzde_za_zarobkovu_cinnost
25reklamacia,_tlacivo
26splnomocnenie_na_predaj__auta
27splnomocnenie_na_prepis_vozidla
28splnomocnenie_na_danovy_urad
29splnomocnenie_na_socialnu_a_zdravotnu_poistovnu
30spotrebna_dan_z_elektriny
31spotrebna_dan_z_liehu
32spotrebna_dan_z_piva
33spotrebna_dan_z_tabakovych_vyrobkov
34sro_tax_calculation
35sro_vypocet_dane
36suhrnny_vykaz_k_dph
37uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_jednoducheho_uctovnictva
38uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_podvojneho_uctovnictva
39vratenie_dane_z_pridanej_hodnoty
40vznik,_zanik_danovej_povinnosti_fo
41vznik,_zanik_danovej_povinnosti_po
42vzor_dohody_o_ukončeni_pracovneho_pomeru
43vzor_ukoncenia_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
44vzor_pracovna_zmluva
45vzor_dohoda_o_pracovnej_činnosti
46vzor_dohody_o_vykonani_prace
47vzor_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
48vzor_sprostredkovatelska_zmluva
49vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
50vypocet_urokov
51vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnanec
52vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnavatel
53vypoved_zmluvy_o_poskytovani_sluzieb
54zapoctovy_list
55zaznam_o_pracovnom_uraze
56ziadost_o_prijatie_do_pracovneho_pomeru
57ziadost-o-narok-na-dovolenku
58ziadost_du_platenie_preddavkov_v_maloobchode
59ziadost_du_platenie_preddavkov_vseobecna
60ziadost_o_registraciu,_oznamenie_zmien
61ziadost_o_uznanie_odbornej_kvalifikacie
62ziadost_o_uznanie_odbornej_praxe
63ziadost_o_vypis_z_registra_trestov
64ziadost_du_preddavky
65zmluva_o_dielo
66zmluva_o_pozicke
67zmluva_o_prenajme_auta