Zmluvy

Konkrétne zmluvy a dokumenty na stiahnutie.
#Názov dokumentu
1splnomocnenie_portal_financnej_spravy
2cestovny_prikaz_na_auto
3danove_priznanie_k_dani_z_motorovych_vozidiel
4danove_priznanie_k_dani_z_prijmov_pravnickej_osoby
5danove_priznanie_k_dppo
6darovacia_zmluva_auto
7darovacia_zmluva,_byt
8darovacia_zmluva,_pozemok
9dohoda_o_hmotnej_zodpovednosti
10dohoda_o_zmene_pracovnej_zmluvy
11dovolenka
12kupno-predajna_zmluva,_auto
13kupno-predajna_zmluva,_byt
14kontrolny_vykaz_k_dph
15mincovka_pokladna
16oznamenie_o_pozastaveni_prevadzkovania_zivnosti
17oznamenie_o_ukonceni_podnikania
18potvrdenie_o_navsteve_skoly
19potvrdenie_o_naroku_na_materske
20potvrdenie_o_mzde_za_zarobkovu_cinnost
21reklamacia,_tlacivo
22splnomocnenie_na_predaj__auta
23splnomocnenie_na_prepis_vozidla
24splnomocnenie_na_danovy_urad
25splnomocnenie_na_socialnu_a_zdravotnu_poistovnu
26spotrebna_dan_z_elektriny
27spotrebna_dan_z_liehu
28spotrebna_dan_z_piva
29spotrebna_dan_z_tabakovych_vyrobkov
30sro_tax_calculation
31sro_vypocet_dane
32suhrnny_vykaz_k_dph
33uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_jednoducheho_uctovnictva
34uctovna_zavierka_neziskovej_uctovnej_jednotky_v_sustave_podvojneho_uctovnictva
35vratenie_dane_z_pridanej_hodnoty
36vznik,_zanik_danovej_povinnosti_fo
37vznik,_zanik_danovej_povinnosti_po
38vzor_dohody_o_ukončeni_pracovneho_pomeru
39vzor_ukoncenia_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
40vzor_pracovna_zmluva
41vzor_dohoda_o_pracovnej_činnosti
42vzor_dohody_o_vykonani_prace
43vzor_dohody_o_brigadnickej_praci_studenta
44vzor_sprostredkovatelska_zmluva
45vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby
46vypocet_urokov
47vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnanec
48vypoved_z_pracovneho_pomeru,_zamestnavatel
49vypoved_zmluvy_o_poskytovani_sluzieb
50zapoctovy_list
51zaznam_o_pracovnom_uraze
52ziadost_o_prijatie_do_pracovneho_pomeru
53ziadost-o-narok-na-dovolenku
54ziadost_du_platenie_preddavkov_v_maloobchode
55ziadost_du_platenie_preddavkov_vseobecna
56ziadost_o_registraciu,_oznamenie_zmien
57ziadost_o_uznanie_odbornej_kvalifikacie
58ziadost_o_uznanie_odbornej_praxe
59ziadost_o_vypis_z_registra_trestov
60ziadost_du_preddavky
61zmluva_o_dielo
62zmluva_o_pozicke
63zmluva_o_prenajme_auta