Výhody zamestnávania na dohodu

Zákonník práce poskytuje zamestnávateľom popri štandardnom uzatvorení pracovného pomeru na zmluvu aj možnosť zamestnať FO formou dohody.

V súčasnosti zákon dovoľuje uzatvoriť 3 typy dohôd, t. j. dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce.  Dohodárovi v porovnaní so zamestnancom Zákonník práce neposkytuje takú prísnu ochranu ako osobám v hlavnom pracovnom pomere, čo zamestnávateľovi prináša určité výhody:

a)  nižšie odvody sociálneho a zdravotného poistenia – týka sa to študentov, ktorí sú oslobodení od odvodov do príslušnej zdravotnej poisťovne a neplatia všetky odvody do sociálnej poisťovni, nižšie odvody zamestnávateľ zaplatí aj za dohodárov-dôchodcov.

b) výhodnejšie a jednoduchšie ukončenie pracovného pomeru - pri pracovnej zmluve je výpovedná lehota najmenej 1 mesiac od doručenia výpovede, pričom zamestnávateľ musí uviesť dôvod ukončenia a v niektorých prípadoch vyplatiť aj odstupné. Pri dohode je výpovedná lehota len 15 dní a zamestnávateľ nemusí uvádzať žiadne dôvody ani vyplácať odstupné.

c) nulové príspevky na stravovanie – v prípade hlavného pracovného pomeru zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie buď vo forme stravných lístkov alebo v určitom stravovacom zariadení. Dohoda je bez nároku na takýto príspevok.

d) žiadne dovolenky – pri dohode zamestnávateľ nevypláca náhrady mzdy počas dovolenky. Tento nárok majú jedine zamestnanci pracujúci na plný úväzok.

e) náhrady mzdy počas PN len pri nemocensky poistených – tento bod vyplýva z typu uzavretej dohody. Ak pri danom type nevyplýva povinnosť platiť nemocenské poistenie (dohoda o brigádnickej práci študenta), tak ani zamestnávateľovi nevyplýva povinnosť preplácať dohodárovi náhradu mzdy za PN. Zamestnancom pracujúcim na základe pracovnej zmluvy sa náhrada mzdy počas PN vypláca vždy.