Otec na materskej dovolenke

V praxi je táto zmena, ktorá nastala od roku 2011 málo využívaná. Ako náhle si matka dieťaťa vyčerpá svoju materskú dovolenku, môže čerpať svoje materské aj otec dieťaťa.

Kto okrem matky môže čerpať materské

Materské okrem matky dieťaťa môže čerpať aj „iný poistenec“ podľa § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podmienkou je prevzatie dieťaťa do svojej starostlivosti.  Z hľadiska témy sa zameriame na § 49 zákona ods. 2 písm. d) poberanie materského otcom po dohode s matkou dieťaťa.

Nárok na materské ma iný poistenec najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ako v posledných dvoch rokoch pred prevzatím bol najmenej 270 dní nemocensky poistený. Otec dieťaťa môže poberať materské po dohode s matkou, pričom:

-          musí uplynúť najmenej 6 týždňov od pôrodu,

-          matka nesmie poberať materské a rodičovský príspevok,

-          matka si musí zabezpečiť zdravotné poistenie  - počas poberania materského otcom štát za ňu zdravotné neplatí, ak by sa však prihlásila na úrad práce ako uchádzač o zamestnanie štát povinnosť platieb do zdravotnej poisťovni odvedie.

Otec poberá materské obvykle v rozsahu 28 týždňov a predstavuje 70 % z hrubého príjmu.

 

Otec na materskej (zamestnanec):

V čase keď poberá materské nesmie mať v zamestnaní príjem za aktívnu prácu. Nevylučuje to však príjem za prácu pred nástupom na materskú – štvrťročné, ročné odmeny, zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu resp. dohody ktoré nevstupujú do vymeriavacieho základu na určenie materského. 

Pri snahe o najvyššie materské je nutné brať do úvahy maximálnu výšku materského. Optimálnym príjmom pred nástupom na materské je pre rok 2016 – 1287 € a pre rok 2017 – 1324 €.

Otec na materskej (SZČO)

SZČO prináša výhody, nakoľko popri materskom môže ďalej aktívne podnikať a mať aktívny príjem z činnosti SZČO. Okrem toho podľa § 140 ods. 1 písm. a) otec ako SZČO nie je povinný platiť žiadne poistné do sociálnej poisťovne v období, kedy poberá materské resp. môže mať aj nižšie poistné do zdravotnej poisťovne.

V prípade SZČO a minimálnych vymeriavacích základoch sa nástup na materské oplatí, nakoľko jeho výška je 288 € mesačne ( v roku 2017 to bude 300 €). Úspora je vo výške 85 € voči rodičovskému príspevku (203,20 €). Ďalšia úspora predstavuje cca 142 € a viac, ktoré predstavujú odvody do sociálnej poisťovne, taktiež ďalšia úspora je na zdravotných odvodoch.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?