Nová suma stravného (gastrolístkov) od 1.12.2016

Sumy stravného, ktoré je poskytované zamestnancom pri pracovných cestách by mali odrážať ceny jedál v stravovacích zariadenia. Ministerstvo práce preto rozhodlo o zvýšení sumy stravného, ktoré poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom počas pracovnej cesty v tuzemsku.

Výška stravného bude od 01.12.2016 nasledovná:

  • 4,50 eur pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 6,70 eur pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 10,30 eur pre časové pásmo nad 18 hodín.

Zvýšenie stravného ovplyvní aj iné veličíny, ktoré sa odvíjajú od súm stravného stanoveného pre tuzemské pracovné cesty, a to:

  • hodnotu stravných lístkov,
  • hodnotu povinného príspevku zamestnávateľa na stravovanie,
  • hodnota výdavkov na stravné, ktoré si môže dať do daňových výdavkov živnostník.

Stravné lístky musia byť vo výške minimálne 75 % zo stravného pri pracovnej ceste, ktorá trvá 5 až 12 hodín. Minimálna hodnota stravných lístkov teda bude vo výške 3,38 €.

Zvýšením hodnoty stravného pre tuzemské pracovné cesty sa mení aj maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravné lístky. Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravné zamestnancovi bude od decembra 2016 vo výške 2,48 €.

 

Chcete poznať naše výhody?

Chcete vedieť, čo všetko dostanete pri spolupráci s nami? Nahliadnite a dozviete sa ďalšie užitočné informácie.