Minimálna mzda sa opäť zvyšuje

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť novela zákona, ktorou sa po roku opäť zvyšuje hodnota minimálnej mzdy zo súčasných 405 EUR na 435 EUR.

re zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou to bude znamenať zvýšenie mzdy na 435 EUR. Hodinová sadzba minimálnej mzdy bude 2,50 EUR (vrátane dohôd).

Zo zvýšenia minimálnej mzdy vyplývajú aj nasledujúce údaje:

- minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín je 2,5806.

- minimálna hodinová mzda pri týždennom pracovnom čase 37,50 hodín je 2,6667.

 

Sadzby minimálnych mzdových nárokov v roku 2017 na mesiac:

Stupeň náročnosti

Mzda za mesiac

1

435

2

522

3

609

4

696

5

783

6

870

Sadzby minimálnych mzdových nárokov v roku 2017 na hodinu:

 Stupeň náročnosti

 Hod. mzda pri 40 hodinovom pracovnom týždni  Hod. mzda pri 38,75 hodinovom pracovnom týždni  Hod. mzda pri 37,50 hodinovom pracovnom týždni

1

2,50

2,5806

2,6667

2

3

3,0968

3,20

3

3,50

3,6129

3,7333

4

4

4,1290

4,2667

5

4,50

4,6452

4,80

6

5

5,1613

5,3333

Minimálna sadzba mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a minimálna mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce je 0,50 eura za hodinu.

Zatiaľ čo mzdové náklady na zamestnávanie jedného pracovníka s minimálnou mzdou v roku 2016 sú približne 547 EUR, v roku 2017 stúpnu na približne 588 EUR (Pozn. výpočet zahŕňa len hodnotu minimálnej mzdy + náklady do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, nezahŕňa teda náklady na stravovanie prípadne iné náklady).

Za predpokladu uplatnenia nezdaniteľnej čiastky na daňovníka a žiadnych deťoch hodnota čistej mzdy pri minimálnej mzde je v roku 2016 približne 344 EUR, v roku 2017 táto hodnota narastie na približne 365 EUR.