Minimálna mzda pre rok 2022. Hrubá a čistá minimálna mzda

Od 1.1.2022 vzrastie minimálna mzda o 23 eur oproti aktuálnej výške minimálnej mzdy, ktorá bola schválená na rok 2021. Suma čistej mzdy sa zvýši o necelých 18 eur v porovnaní s rokom 2021.

Minimálna mzda pre rok 2022

Výška hrubej minimálnej mesačnej mzdy od 1.1.2022 bude 646 eur, teda spomínaný nárast o 23 eur oproti minimálnej mesačnej mzde roku 2021. Čistá mzda zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude od 1.1.2022 vo výške 525,65 eur.

Suma 525,65 eur je vypočítaná bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa a s uplatnením NČZD /nezdaniteľnej časti základu dane/. V porovnaní s aktuálnou čistou minimálnou mzdou roku 2021 ide o 17,21 eur nárast. Je potrebné pripomenúť, že tieto sumy sú ustanovené pre prvý stupeň náročnosti práce.

Aká je mesačná minimálna mzda pre ďalšie stupne náročnosti práce?

Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce popisujeme v tabuľke.

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda v roku 2022

1 1,0 646 eur
2 1,2 762 eur
3 1,4 878 eur
4 1,6 994 eur
5 1,8 1 110 eur
6 2,0 1 226 eur

Výška nezdaniteľnej časti základu dane pre rok 2022

Zvýšením sumy životného minima sa v roku 2022 zvýši aj nezdaniteľná časť základu dane, a to z mesačnej sumy 375,95 € (platná v roku 2021) na mesačnú sumu 381,61 € (platná v roku 2022). Mesačná nezdaniteľná časť základu dane vzrastie od 1.1.2022 o 5,66 €.

Pre zamestnávateľov, koľko zaplatí zamestnávateľ za zamestnanca odvody v roku 2022?

Odvody zamestnávateľa za zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z hrubej minimálnej mzdy 646 eur uvádzame v tabuľke.

Názov poistenia

Výška v %

Výška v eur

Odvody do zdravotnej poisťovne

 

 

Zdravotné poistenie

10 %

64,60 eur

 Odvody do Sociálnej poisťovne

 

 

Nemocenské poistenie

1,4 %

9,04 eur

Starobné poistenie

14 %

90,44 eur

Invalidné poistenie

3 %

19,38 eur

Poistenie v nezamestnanosti

1 %

6,46 eur

Úrazové poistenie

0,80 %

5,16 eur

Garančné poistenie

0,25 %

1,61 eur

Rezervný fond solidarity

4,75 %

30,68 eur

Spolu odvody do Sociálnej poisťovne

25,2 %

162,77 eur

Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne

35,2 %

227,37 eur

Zdroj: www.podnikajte.sk