Lehota na podanie daňového priznania sa predlžuje.

V schválenej novele zákona o dani z príjmov sa predlžuje lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Uvedené znamená, že ak napr. vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania končí 31.8.2020 a v tejto lehote je daň aj splatná. Obdobie pandémie oficiálne trvá od 12.3.2020, takže prakticky to znamená, že pre prevažnú väčšinu daňovníkov bola lehota na podanie daňového priznania predĺžená.

Takisto platí, že u daňovníka, ktorý podá alebo podal správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti  uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie  k dani z príjmov podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Okrem daňového priznania sa predlžuje lehota aj na podanie hlásenia o vyúčtovanie dane pre zamestnávateľa a to do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Praktické dôsledky, ktoré zmena priniesla

  • Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatenie dane sa posúva až do skončenia pandémie
  • Predĺžením lehoty sa posúva aj zasielanie 2 % asignovanej dane jej prijímateľom
  • Posúva sa preddavkové obdobie pre fyzické osoby, ktoré začne plynúť až po novej lehote na podanie daňového priznania
  • Preplatky zamestnancom na základe ročného zúčtovania budú vrátené až po novej lehote na podanie daňového priznania
  • Preplatky z už podaných priznaní do konca marca budú takisto vrátené až po novej lehote na podanie daňového priznania
  • Možnosť požiadať o platenie preddavkov inak ostáva zachovaná a podľa vyjadrenia finančnej správy sa bude na takéto žiadosti pozerať veľmi zhovievavo

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?