SZČO – úprava výšky odvodov do Sociálnej poisťovne

Poistné v novej výške pre živnostníkov, ktorí si podali daňové priznanie v riadnom termíne.

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnom termíne t.j. do 31. marca 2022, musia zaplatiť poistné za júl 2022 v novej výške do 8. augusta 2022. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe zaslala Sociálna poisťovňa živnostníkom písomne v uplynulých júlových dňoch na základe údajov z Finančnej správy.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Počas uplynulého mesiaca Sociálna poisťovňa informovala 173 814 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. V papierovej forme, teda listom, zaslala Sociálna poisťovňa živnostníkom 147 152 zásielok, elektronicky do elektronických schránok ďalších 26 662. Viac ako 37 847 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a takmer 135 967 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina živnostníkov – 125 476 bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla uhrádzať 111 živnostníkov.

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2022 do 8. augusta 2022 sa netýka tých SZČO, ktoré si za rok 2021 podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina živnostníkov obdrží listom alebo elektronicky od Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2022 a novo určené poistné SZČO prvý raz zaplatia do 8. novembra 2022. Dovtedy SZČO platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

Zdroj: Sociálna poisťovňa