Online účtovníctvo

V čase, keď sa väčšina informácii a dát presúva na internet, sa aj spoločnosť Arisan s.r.o., rozhodla pristúpiť k podobnému kroku a ponúknuť všetkým podnikateľským subjektom online účtovníctvo.

Je bežnou praxou, že sa nestíhajú účtovnícke termíny, podnikatelia nemajú prehľad o stave svojho účtovníctva, daňová analýza je iba zbožným prianím a účtovnícke výstupy jednou veľkou neznámou....

Vzhľadom na súčasnú situáciu a dopyt z trhu, je online účtovníctvo tým správnym inovatívnym riešením, ktoré odbúra väčšinu spomenutých problémov.

Čo vďaka online účtovníctvu získate?

  • Rýchlu a ľahkú možnosť mať k dispozícií dáta, ktoré bežne potrebujete k správnym strategickým rozhodnutiam.
  • 24/7/365 online prístup k účtovníctvu.
  • Účtovníctvo pod kontrolou bez nepríjemných prekvapení.
  • Požadované informácie bez kontaktovania účtovnícka.
  • Možnosť úpravy reportov, podľa aktuálnych potrieb.
  • Logistiku dokladov bez námahy a s ušetrením času.

Zaujala Vás možnosť mať absolútny prehľad o svojom účtovníctve? Nadstavba ekonomického softvéru Pohoda – aplikácia AAA, je najideálnejším riešením pre Vás a Vaše účtovníctvo online.

Viac sa o aplikácii dočítate v nasledujúcom blogu.