Odvody do zdravotnej poisťovne od januára 2023

Novinka pri platení preddavkov zamestnanca je minimálny preddavok, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2023.

Pri zamestnancovi vypočítava, vykazuje a platí preddavok na zdravotné poistenie zamestnávateľ, zo skutočne zarobeného príjmu zamestnanca v konkrétnom mesiaci.

Minimálny preddavok je novinkou, uplatňuje sa pri platení preddavkov zamestnanca od 1. januára 2023, teda prvýkrát za mesiac január so splatnosťou do 28. februára.

Minimálny preddavok nemusia platiť tí zamestnanci, ktorí sú zároveň poistencami štátu (napríklad pracujúci študenti, dôchodcovia), osoby so zdravotným postihnutím, alebo SZČO.

Výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie

Výška minimálneho preddavku je 32,81 eur za celý mesiac.

Výpočet minimálneho preddavku je nasledovný - suma životného minima platná k 1. januáru 2023, teda 234,42 € x 14 % sadzba pre výpočet preddavku.

Ak je odvod do zdravotnej poisťovne za konkrétny mesiac menší ako 32,81 eur, rozdiel je potrebné doplatiť zo strany zamestnanca (nezvyšuje sa odvodová záťaž zamestnávateľa, zamestnávateľ vypočíta a zaplatí odvod zo skutočného príjmu).

Príklady výpočtu preddavku na poistné s uplatneným minimálnym preddavkom na poistné:

Príklad (bez uplatnenia odpočítateľnej položky)
Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 20 eur mesačne. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec neuplatňuje odpočítateľnú položku.
Príjem (za kalendárny mesiac): 20 eur
Odpočítateľná položka: 0 eur
Vymeriavací základ = Príjem – Odpočítateľná položka = 20 – 0 = 20 eur
Výpočet preddavku:
A. zamestnávateľ 10 % z 20 eur = 2 eur
B. zamestnanec 4 % z 20 eur = 0,80 eur
C. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
D. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (2 eur + 0,80 eur) = 32,81 eur – 2,80 eur = 30,01 eur
E. preddavok spolu: A + B + D = 2 eur + 0,80 eur + 30,01 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 30,81 eur a zamestnávateľ v sume 2 eur.

Príklad (s uplatnením odpočítateľnej položky)
Poistenec je zamestnaný na čiastočný pracovaný úväzok s celkovou výškou príjmu 300 eur. Na mesačnej báze si uplatnil odpočítateľnú položku v sume 300 eur. Pri výpočte mesačných preddavkov na poistné si poistenec uplatňuje odpočítateľnú položku.
Príjem (za kalendárny mesiac): 300 eur
Odpočítateľná položka: 300 eur
Vymeriavací základ zamestnanca = Príjem – Odpočítateľná položka = 300 - 300 = 0 eur
Výpočet preddavku:
A. zamestnávateľ 10 % z 300 eur = 30 eur
B. zamestnanec 4 % z 0 eur = 0 eur
C. minimálny preddavok na poistné: 32,81 eur
D. dopočet do sumy minimálneho preddavku na poistné zamestnanca: minimálny preddavok – (preddavok zamestnávateľ + preddavok zamestnanec) = 32,81 eur – (30 eur + 0 eur) = 32,81 eur – 30 eur = 2,81 eur
E. preddavok spolu: A + B + D = 30 eur + 0 eur + 2,81 eur = 32,81 eur

Za daný mesiac teda zamestnanec odvádza preddavok v sume 2,81 eur a zamestnávateľ v sume 30 eur.

Ministerstvo zdravotníctva SR komunikuje usmernenie k minimálnemu preddavku na svojej webovej stránke.

Výška preddavkov na zdravotné poistenie podľa typu platiteľa poistného

1. zamestnanec - platia sa 4 % z mesačného príjmu, resp. 2 % za zamestnanca so zdravotným postihnutím,

2. zamestnávateľ - platí sa 10 % z mesačného príjmu, resp. 5 % z príjmu za zamestnancov so zdravotným postihnutím,

3. samoplatiteľ - samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné v roku 2023 v sume 84,77 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 42,38 €)

4. SZČO - minimálny vymeriavací základ je 605,50 € (vypočítaný ako 50 % z 1 211 €, čo je priemerná mesačná mzda v roku 2021); preddavok na poistné je:
- minimálne vo výške 84,77 € pre SZČO bez zdravotného postihnutia. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 14 %),
- minimálne 42,38 € pre SZČO so zdravotným postihnutím. Maximálna suma nie je určená (preddavok sa vypočíta zo skutočne dosiahnutého príjmu alebo z vymeriavacieho základu z príjmov z podnikania a sadzbou 7 %),
- pre SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu, môže byť aj menej ako sú uvedené minimálne sumy.

Ak platiteľ poistného v roku 2022 platil preddavok vo výške 79,31 eur (v prípade ľudí so zdravotným postihnutím 39,65 eur), v roku 2023 je potrebné platiť preddavok v minimálnej výške 84,77 eur, resp. 42,38 eur. Odporúčame prenastaviť si trvalý príkaz v banke na novú sumu, prípadne myslieť na nové sumy preddavkov na zdravotné poistenie pri prvej úhrade za január 2023 vo februári.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?