Odklad daňového priznania.

Podanie a zaplatenie daňového priznania k dani z príjmov do 30.06.2020 bez akejkoľvek sankcie.

V súvislosti s aktuálnou situáciou Covid-19 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ďalej MF SR pozn., v spolupráci s Finančnou správou schválilo nariadenie č. 48/2020 o zániku daňového nedoplatku z nezaplatenej sankcie prislúchajúcej k dani z príjmov.

Na základe tohto nariadenia môžete daňové priznanie k dani z príjmov či už právnickej alebo fyzickej osoby podať a zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia do 30.06.2020, bez toho aby vám hrozila sankcia.

Finančná správa však nebude uplatňovať sankcie iba ak príde k nedodržaniu lehoty na podanie a zaplatenie dane z príjmov v prípade, ak si daňovník túto povinnosť splní do 30.6.2020.

Má odklad daňového priznania určité nevýhody?

V prípade, ak zmeškáte aj túto lehotu 30.06.2020 hrozí, že daňový úrad vyrubí úroky z omeškania od dátumu 31.3.2020, teda od pôvodného termínu na podanie daňového priznania.

Poukázanie podielu zaplatenej dane

Podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane po termíne na podanie je chápané ako oneskorené bez ohľadu na to, že vám v danom prípade nehrozí sankcia. Keďže je chápané ako oneskorené, podľa zákona by ste nemali mať nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane.

MF SR a Finančná správa dali verejný prísľub, že poukázané financie sa dostanú k prijímateľom 2% a to aj napriek tomu, že daňové priznanie nebude podané do termínu na podanie a nebude ani oznámený odklad. V krátkej dobe bude prijatá legislatíva, ktorá bude riešiť danú problematiku.

V prípade, ak ste fyzická osoba a zamestnávateľ vám vykonal ročné zúčtovanie, tlačivo na poskytnutie podielu zaplatenej dane nájdete tu:

https://www.arisangroup.sk/sk/na-stiahnutie/

Čo vám odporúčame?

Odporúčame, aby ste predišli možným komplikáciám využiť možnosť podať Oznámenie daňovníka o predlžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.06.2020 (ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí tak do 30.09.2020).

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania nájdete tu:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.401.html

Tento odkaz na elektronické vyplnenie oznámenia a následné vytlačenie sa samozrejme týka iba tých, čo nemajú povinnosť komunikovať elektronicky.

Otázky:

Daňovník podal oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.05.2020. Do kedy musí daň zaplatiť?

V prípade ak má záujem poukázať podiel zaplatenej dane odporúčame, aby daňové priznanie podal a daň zaplatil do 31.05.2020. Ak tak spraví ale do 30.06.2020 daňový úrad ho nebude sankcionovať.

 

Daňovník, ktorý nie je povinný komunikovať elektronicky a na základe rozhodnutia vlády mal možnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 31.05.2020 bez podania oznámenia. Vzťahuje sa na neho možnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň do 30.06.2020?

Áno, odpustenie sankcií sa týka všetkých daňovníkov, ak daňové priznanie podajú a zaplatia daň do 30.06.2020.

Zdroj: www.financnasprava.sk 

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?