Najvýznamnejšie zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2020

Schválená novela zákona o dani z príjmov priniesla viacero zmien, ktoré by mohli zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Medzi zmenami nájdeme zníženie sadzby dane, viac možností daňovej optimalizácie ako aj novú kategóriu daňovníka. Prečítajte si, či sa schválené zmeny týkajú aj vás.

Zníženie sadzby dane pre živnostníkov a malé firmy

Jednou z najvýznamnejších zmien je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % u živnostníkov a obchodných spoločností s obratom do 100 000 € za rok. Zníženie sadzby sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie 2020. Ide o pozitívnu správu najmä pre drobných podnikateľov, ktorým by tak mal priamo stúpnuť zisk po zdanení, čo by mohlo podporiť podnikateľské prostredie. Štát si takisto sľubuje zlepšenie výberu daní, nakoľko predpokladá, že znížením sadzby dane sa podnikateľom už menej oplatí optimalizovať svoje daňové povinnosti.

Preddavky sa budú platiť v nezmenenej sadzbe 21 %. V období platenia preddavkov nie je ešte známa konečná výška obratu za zdaňovacie obdobie a preto sa na povinnosť platenia preddavkov nebude vzťahovať znížená sadzba.

Nová kategória – mikrodaňovník

Od 1.1.2020 bude zavedený nový pojem do zákona o dani z príjmov – mikrodaňovník. Účtovná jednotka môže nadobudnúť takýto status, ak neprekročí obrat na vznik povinnosti registrácie za platiteľa DPH, t.j. 49 790 €. Mikrodaňovník bude mať lepšie možnosti optimalizácie daní:

- zmena pri odpočítavaní daňových strát,

- lepšie možností optimalizácie pri odpise hmotného majetku (okrem nehnuteľností a luxusných automobilov),

- možnosť zaradenia účtovných opravných položiek k pohľadávkam do daňových výdavkov.

Uvedené zmeny sa však prejavia až v roku 2021, nakoľko počas budúceho roka sa budú prvýkrát posudzovať podmienky na zaradenie do tejto kategórie.

Lepšia možnosť v uplatnení daňových strát

Od roku 2021 bude možné umorovať daňové straty z minulých období po dobu 5 rokov. Okrem tohto, straty už nebudú musieť byť umorované rovnomerne. Pri správnom nastavení poskytuje táto zmena zaujímavé možnosti legálnej daňovej optimalizácie.

Miernou nevýhodou je, že straty sa budú môcť uplatniť najviac do 50 % základu dane, takže daňovníci sa už nebudú môcť dostať so základom dane na nulu. Podmienka 50 % základu dane na umorenie daňových strát sa netýka mikrodaňovníkov. Tí budú môcť uplatniť daňovú stratu z celého základu dane.

Novinky aj pre zamestnancov

Okrem podnikateľského sektora prináša zákon o dani z príjmov niekoľko príjemných zmien aj pre zamestnancov. Najväčšou výhodou je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Suma nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2020 bude vo výške 4 414,20 € oproti aktuálnej výške 3 937,35 €.

Okrem zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane sa niektorých zamestnancov budú týkať aj ďalšie zmeny:

- vyšší príspevok zamestnávateľa na nájomné bývanie,

- rozšírenie oslobodenia benefitu na vzdelávanie zamestnancov,

- oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi do výšky 500 €,

- zavedenie paušálnej sumy 60 € ako príspevok zamestnávateľa na dopravu zamestnanca.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?