Daňovníci môžu po novom platiť dane kartou

Platba daní je po novom komfortnejšia. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní cez portál finančnej správy.

Cieľom Finančnej správy je prinášať klientom riešenia, ktoré zvýšia ich komfort pri plnení si daňových povinností voči štátu, z tohto dôvodu Finančná správa spúšťa novinku. Uhradiť daň je po novom možné cez portál finančnej správy prostredníctvom platobnej karty, využitím Google Pay, Apple Pay, alebo prenesením platobných údajov do internetbankingu vybraných bánk.

Túto novinku Finančná správa spúšťa aj vďaka desiatkam daňových subjektov, ktoré sa zapojili do skúšobnej prevádzky. V uplynulých týždňoch si daňové subjekty, ktoré prejavili záujem, vyskúšali platbu dane z príjmov, spotrebných daní, ale aj dane z pridanej hodnoty.

Finančná správa si vďaka skúšobnej prevádzke overila správnosť technického riešenia a zároveň získala užitočnú spätnú väzbu o funkčnosti, ktorú implementuje. „Teší ma, že klientom môžeme priniesť túto novú službu, ktorá im výrazne zjednoduší úhradu dane. Ďakujeme za prejavený záujem daňových subjektov zapojiť sa do skúšobnej prevádzky, som rád, že nám pomohli vylepšiť naše služby pre všetkých klientov,“ skonštatoval prezident Finančnej správy Jiří Žežulka.

Finančná správa platby kartou prináša v spolupráci so Štátnou pokladnicou. Pre Štátnu pokladnicu je využitie platobnej brány Finančnou správou významným míľnikom v procese digitalizácie služieb štátu. Pioritou Štátnej pokladnice je neustále rozširovať možnosti elektronických platieb za služby verejného sektora občanom a právnickým osobám.

Štátna pokladnica uvítala zámer Finančnej správy a spoločne pripravili, implementovali a uviedli do produkcie pre klientov Finančnej správy možnosť zaplatiť dane a preddavky prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice cez portál finančnej správy.

Aktualizácia: Okrem daní je od začiatku marca tohto roka možné platobnou kartou uhrádzať už aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Na využitie tejto novej funkčnosti je však potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS. Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: Finančná správa