Schválené: Výhodné pôžičky pre podnikateľov od 0 % p.a.

Máte akútny nedostatok voľných finančných prostriedkov? Vláda pripravila riešenie. Využite výhodné pôžičky, ktoré vám pomôžu s preklenutím krízového obdobia a pomôžu pri reštarte.

Ministerstvo financií v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a bankami rozbehlo pomoc v podobe výhodných úverov pre malých a stredných podnikateľov.

Kto môže o úvery žiadať

Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP), ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť viacero podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

Podmienky úveru

  • výška úveru nesmie byť viac ako 50 % obratu za rok 2019,
  • MSP musí vykonávať činnosť minimálne jedno účtovné obdobie.

Parametre úveru:

  • SZRB bude poskytovať úvery od 10.000 € do 350.000 €, Eximbanka od 100.000 € do 500.000 €,
  • doba splatnosti: 3 roky,
  • odklad splácania istiny a úrokov: 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov,
  • výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru,
  • úroková sadzba: 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru,
  • bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak MSP:

1. počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť,

2. po uplynutí tohto ročného odkladu úveru nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch,

  • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok).

Ako o úver požiadať

Od 20.04. spustila prijímanie žiadostí Štátna záručná a rozvojová banka (SZRB). Od 27.04. sa pre firmy spúšťa pomoc i cez Eximbanku.

Detaily nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/?fbclid=IwAR1hrz1KpwdAfQZuf8YFlzl3h5ruGeMz55z_LL2YIzbbSNwjAcU8GaiSkhg

pozn.: pri spracovavaní žiadostí budú uprednostnené firmy, na ktoré najviac doľahla kríza v súvislosti s koronavírusom. Tie budú svoju situáciu deklarovať v čestnom vyhlásení. Banky plánujú v tejto fáze poskytnúť úvery v celkovej hodnote približne 50 miliónov eur.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?