Trvalý pracovný pomer alebo živnosť

V súčasnosti stále viac firiem ponúka svojím zamestnancovi možnosť výberu pracovať na trvalý pracovný pomer alebo na živnosť. Všetko má svoje výhody aj nevýhody a niektoré si teraz uvedieme.

Trvalý pracovný pomer

Zamestnanec, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer je chránený zákonníkom práce. Zamestnávateľ je napríklad povinný poskytnúť mu mzdu, príspevok na stravovanie, dovolenku, vyplatiť odstupné pri ukončení pracovného pomeru. Taktiež je na zamestnávateľovi, aby oznámil začiatok a koniec pracovného pomeru poisťovniam. Zamestnanec má jedného zamestnávateľa a koná podľa jeho pokynov.

Hlavným rozdielom práce na trvalý pracovný pomer oproti práci na živnosť sú odvody do poisťovní. Pri zamestnancovi na trvalý pracovný pomer ide o odvodové zaťaženie, ktoré je tak na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa. Zamestnancovi sú z hrubej mzdy zrazené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne spolu vo výške 13,4 % a taktiež aj daň zo závislej činnosti. Odvody zamestnávateľa predstavujú 35,2 % z hrubej mzdy zamestnanca. Pri mzde 1000 €/brutto dostane zamestnanec na účet 762 € (odvody do poisťovní 134 € + daň 104 €). Celkové náklady zamestnávateľa budú však až vo výške 1 352 € (1000 € hrubá mzda zamestnanca + 352 € odvody zamestnávateľa do poisťovní). Čiže z celkovej ceny práce 1 352€ zamestnanec dostane 762€, čo je niečo ako väčšia polovica.

Práca na živnosť

Živnostník je vo všeobecnosti „sám sebe pánom“. Väčšinou však býva zvykom, že  pracuje pre nejakú spoločnosť a teda dostáva pokyny a úlohy, ktoré musí dodržiavať. Môže tiež zamestnávať iných zamestnancov, ktorí s ním plnia úlohy. Lákadlom pre založenie živnosti môže byť aj možnosť požiadať úrad práce o príspevok na začatie podnikania. Ten je odstupňovaný podľa percenta nezamestnanosti v danom okrese (od 2 994,62 € do 4 791,40 €). Pozor však na to, že pri práci na živnosť nie ste chránení zákonníkom práce a môžete prísť o "prácu" zo dňa na deň.

Pri práci na živnosť dosiahnete spravidla vyšší príjem. Živnostník je však povinný viesť si účtovníctvo alebo daňovú evidenciu, ktorá stojí čas a peniaze. Po skončení roka je povinný podať daňové priznanie. Taktiež musí platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. V roku 2017 je minimálny odvod do sociálnej poisťovne vo výške 146,20 € a preddavok do zdravotnej poisťovne je vo výške 61,86 €.

Ak by sa živnostník dohodol na príjme vo výške 1 352 € (ročne 16 224 €), je povinný uhradiť do zdravotnej poisťovne odvod 742,32 € a do sociálnej poisťovne 1 754,40 €. Po podaní daňového priznania zaplatí daň vo výške 1 886 €. Jeho priemerný čistý mesačný príjem by v tomto prípade bol vo výške 986 €.

Zvyšok je už na individuálnom zvážení, akú formu uprednostníte. Ak potrebujete pocit istoty, stabilný pracovný čas, nechcete mať starosti navyše s vedením účtovnej evidencie, tak je vhodnejšia práca na trvalý pracovný pomer.

V prípade, že máte potenciálnych klientov, nechýba Vám odvaha na začatie podnikania, chcete byť sám sebe pánom, nemusíte sa báť práce na živnosť. Môžete si vybaviť nenávratný príspevok, pokiaľ živnosť nezrušíte do troch rokov. Prvý rok neplatíte odvody do sociálnej poisťovne, čo Vám tiež pomôže na začiatku podnikania.

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?