Stravné lístky – zmena od marca 2021

Začiatkom marca 2021 budú môcť zamestnanci vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Tak znie návrh novely Zákonníka práce, ktorý v stredu 04.11.2020 schválila vláda SR.

Vybrať si medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom sa má týkať zamestnancov u tých zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom, prípadne zmluvnom stravovacom zariadení. Avšak, majú sa ponechať aj výnimky z možnosti voľby, a to u tých zamestnávateľov, kde už doteraz bol uplatňovaný finančný príspevok na stravovanie.

Podľa rezortu práce bude môcť zamestnávateľ upraviť pravidlá, akým spôsobom sa bude realizovať výber z týchto dvoch variant zo strany zamestnanca. „Vzhľadom na rozmanitú veľkosť zamestnávateľov a rozličné podmienky u nich, ponecháva zákon tieto otázky na zamestnávateľov a upravuje len minimálne pravidlá, pričom umožňuje, aby si pre tieto účely vydal vnútorný predpis" uviedol rezort práce v dôvodovej správe k návrhu novely pracovného kódexu.

Čo je potrebné zdôrazniť je fakt, že „Navrhovaná právna úprava sa netýka zamestnancov zamestnávateľov s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením" uviedlo ministerstvo práce.

Podľa rezortu práce nie je možné odhadnúť, aký podiel zamestnancov sa z rôznych dôvodov rozhodne pre finančný príspevok. Zamestnanec si teda po novom bude vyberať medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom. Doteraz o forme zabezpečenia stravovania pre svojich zamestnancov rozhodoval zamestnávateľ.

Zamestnanci si budú môcť jeden krát za rok zmeniť spôsob vyplácania stravného príspevku od zamestnávateľa, zo stravných lístkov na finančý príspevok alebo naopak.

V prípade, ak má zamestnávateľ vlastnú jedáleň, tak sa dáva prednosť systému podnikového stravovania. Do uskutočnenia výberu zamestnanca by mal zamestnávateľ poskytnúť stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie na základe svojho rozhodnutia.