Finančná správa mení spôsob komunikácie s klientmi

Obojsmerná komunikácia medzi Finančnou správou a daňovými subjektami bude prebiehať elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Finančná správa bude od 1. januára 2022 komunikovať s daňovými subjektami obojsmerne elektronicky. V praxi to znamená, že daňovníci už vo väčšine prípadov nebudú dostávať tzv. žlté lístky do svojich poštových schránok, ale úradné dokumenty a rozhodnutia bude finančná správa zasielať na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS), ktorý poznáme pod pomenovaním slovensko.sk

Zjednodušenie komunikácie s daňovým úradom

Opatrenie, ktoré aktuálne pripravuje Finančná správa klientom uľahčí komunikáciu s daňovými úradmi. V súčasnosti FS naplno pracuje na zavádzaní obojsmernej elektronickej komunikácie v daňovej oblasti. Aktuálne nastavenie komunikácie cez portál Finančnej správy sa po novom od 1.1.2022 už nebude praktizovať, ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) v súlade so zákonom o e-Governmente. Daňovníci si budú môcť nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zasielaním oznámenia na e-mail alebo prostredníctvom SMS správy.

Čo v prípade, ak podnikateľ nemá zriadenú elektronickú schránku?

Ak daňový subjekt (občan, podnikateľ) nemá schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, zabezpečené bude doručenie cez službu „Centrálne úradné doručovanie“.

V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.

Obojsmerná elektronická komunikácia

Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Cieľom finančnej správy je „splatiť“ klientom dlh z minulosti, zrýchliť a zefektívniť vzájomnú komunikáciu.

Daňovníci navyše získajú lepší prehľad o svojich povinnostiach a z pohodlia domova si budú môcť pozrieť, čo budú potrebovať, keďže im odpadne povinnosť prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.

Aktivácia elektronickej schránky

Odporúčame konateľom firiem, aby si zabezpečili občiansky preukaz s čipom, aktivovali si svoju elektronickú schránku na stránke slovensko.sk a aktívne ju používali.

Všetky listy z Finančnej správy budú doručované do tejto schránky, nie do schránky na portáli Finančnej správy.

 

Odpovede na časté otázky

Je nutná aktivácia elektronickej schránky aj pre podnikateľov, fyzické osoby?
Odpoveď od FS – Kto nebude mať aktivovanú elektronickú schránku na slovensko.sk, bude aj naďalej dostávať zásielky poštou.

Prečo sa nenastaví obojsmerná komunikácia cez portál Finančnej správy?
Odpoveď od FS – Radi by sme využívali portál Finančnej správy aj pri OBK (obojsmernej komunikácii), no zákon nám vyslovene prikazuje používať ústredný portál verejnej správy.