Užitočné tipy, ako v súčasnej situácií postupovať so zamestnancami.

Naše tipy pre Vás. Koronavírus a zamestnanci. Ako v tejto situácií postupovať so zamestnancami?
Vážený klient,

v niekoľkých bodoch sme pre Vás zhrnuli ako v súčasnej situácii postupovať so zamestnancami:
 • ak je zamestnancovi nariadená karanténa, postup je rovnaký ako pri pracovnej neschopnosti, čiže prvých 10 dní platí zamestnávateľ a potom sociálna poisťovňa,
   
 • ak má zamestnanec dieťa, u ktorého bola z dôvodu karantény zatvorená škola alebo škôlka, má nárok na OČR.
   
 • ak zamestnancovi nebola nariadená karanténa ale zamestnávateľ nechce, aby zamestnanec chodil do práce, môže:
- zamestnanec zostať doma, sú to však prekážky na strane zamestnávateľa a v tomto prípade je zamestnávateľ povinný vyplatiť mu náhradu príjmu vo výške 100 % priemerného zárobku,

- nariadiť čerpanie nadčasov,

- nariadiť dovolenku (ale so 14-dňovým predstihom, takže ideálne je dohodnúť sa so zamestnancami a vtedy nie je potrebný 14-dňový predstih),

- dohodnúť sa na práci z domu "home office", ak to povaha práce dovoľuje. Musí s tým však súhlasiť zamestnávateľ aj zamestnanec,

- dohodnúť sa na neplatenom voľne.
 
 • ak zamestnanec odmietne prísť do práce a nie je ochotný dohodnúť sa na žiadnych z vyššie uvedených možností, ide o neospravedlnenú absenciu,
   
 • pokiaľ vláda nariadi zatvoriť prevádzky: podľa aktuálneho nariadenia majú stravovacie zariadenia zakázaný vstup verejnosti do prevádzky, iné činnosti môžu pokračovať (výroba, upratovanie, inventúra, stavebné úpravy). Firma má právo preradiť zamestnanca i bez jeho súhlasu na inú prácu.

Viacej tipov ako v súčasnej situácií postupovať so zamestnancami sa dočítate v našom článku.
 

Momentálne táto sekcia neobsahuje žiadne newslettery