Veličiny platné v roku 2016

V nasledujúcom článku Vám zosumarizujeme niekoľko zaujímavých hodnôt platných od 1.1.2016.

Jednou z najdôležitejších je výška životného minima, nakoľko od tejto hodnoty sa odvíja viacero vecí ako napríklad výška nezdaniteľnej čiastky na daňovníka, výška daňového bonusu, rodičovského príspevku, prídavku na dieťa a príspevku k prídavku,  na vznik nároku na predčasný dôchodok, exekučné zrážky z dôchodku.

Životné minimum je v súčasnej dobe je vo výške 198,08 €/mesačne.  Pre ďalšiu dospelú osobu žijúcu v spoločnej domácnosti je vo výške 138, 19€/mesačne a na nezaopatrené dieťa je vo výške 90,42 €/mesačne.

Rodičovský príspevok pre rok 2016 je stanovený na úroveň 203,20 €.

Prídavok na dieťa je v mesačnej hodnote 23,52 € a príplatok k prídavku v 11,04 €.

Najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky  je 42,3124 € (maximálna dávka pri prace neschopnosti bude 721,50 € pri 31 dňoch). Zvyšuje sa výška percentuálneho podielu prepočtu materskej dovolenky na 70 % z denného vymeriavacieho základu. Maximálne materská sa vyšplhá na úroveň 918,20 € (pri 31 dňoch).

Najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti  je 56,4165 €, t.j. maximálny príspevok  je 874,50 € pri 31 dňoch.

Výška odmeny osoby, ktorá je evidovaná na úrade práce ako aktívny uchádzač o zamestnanie by nemala presiahnuť 148,57 € mesačne, aby takáto osoba nebola vyradená z tejto evidencie.

Priemerná mzda v slovenskom hospodárstve za rok 2014 bola 858 €.

Minimálna mzda platná od 1.1.2016 je stanovená na 2,328 €/hodina, resp. podľa jednotlivých stupňom stanovených zákonníkom práce je rozdelenie nasledovné:

1. stupeň                     405 €/mesačne

2. stupeň                     486 €/mesačne

3. stupeň                     567 €/mesačne

4. stupeň                     648 €/mesačne

5.stupeň                      729 €/mesačne

6. stupeň                     810€/mesačne