Ako optimalizovať cash flow

V období pandémie sa veľa spoločností dostalo do problémov s cash flow. V tomto článku Vám popisujeme možnosti, ako si odložiť platby, prípadne ako tieto platby znížiť.

  1. Platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb – možnosťou ako znížiť preddavky je podať žiadosť správcovi dane o platenie preddavkov inak. Súvisí s tým aj nutnosť predkladať účtovnú závierku pre overenie aktuálnej situácie danej spoločnosti.

  2. Posunutie splatnosti dane o 3 prípadne 6 mesiacov – termín na podanie daňového priznania je 3 mesiace po skončení zdaňovacieho obdobia. V tejto situácii je však možné podať Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania o 3 mesiace, prípadne ak máte príjmy zo zahraničia tak o 6 mesiacov.

  3. Daň z motorových vozidiel – možno ste nepostrehli novelu zákona o dani z motorových vozidiel kedy sa posunula lehota z 31.1. na 31.3. Pre zdaňovacie obdobie 2020 novelou k zákonu o dani z motorových vozidiel došlo k úprave podania daňového priznania a zaplatenia dane. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2020 podáva daňovník do 31. marca 2021 po uplynutí zdaňovacieho obdobia 2020, pričom týmto dňom je daň splatná. Prečítate si v časti Zdaňovacie obdobie a daňové priznanie na portáli Finančnej správy.

  4. Vrátenie DPH pri neuhradení faktúryNajväčšou zmenou v zákone o DPH pre rok 2021 je možnosť nárokovania si vrátenia zaplatenej DPH pri dodaní tovaru a služby, pričom za takéto dodanie odberateľ nezaplatil.

    V prípade, ak ide o nevymožiteľnú pohľadávku (dlžník je v konkurze, dlžník nemá ako uspokojiť veriteľov v konkurze, dlžní zomrel a ďalšie situácie), veriteľ má právo nárokovať vrátenie zaplatenej DPH cez podané DPH priznanie. Voči odberateľovi je povinný vystaviť opravný daňový doklad.

    TIP: V prípade pohľadávok do 300 € nie je potrebné skúmať, či ide o nevymožiteľnú pohľadávku. Jedinou podmienkou je doba po splatnosti viac ako 1 rok.

Poklesli vám tržby alebo máte zamestnancov na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa?  Využívate príspevky na zamestnancov Prvá pomoc plus plus?

Od februára 2021 sa príspevky pre podnikateľov známe pod názvom Prvá pomoc plus opäť navýšili. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozširuje tento finančný balík, ktorý má pomôcť udržať pracovné miesta aj podnikanie pri poklese tržieb.

Pre viac informácií ohľadne príspevkov pre podnikateľov prikladáme odkaz na článok.

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.