5 týždňov dovolenky aj pre mladých rodičov.

Základná výmera dovolenky sa mladým rodičom navýšila na 5 týždňov.

Vážený klient,

zachytili ste informáciu o navýšení základnej výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí doposiaľ nedovŕšili vek 33 rokov?

V tomto informačnom letáku Vám prinášame základné informácie o nároku na vyššiu výmeru dovolenky.

 

Základné informácie

 
Novela Zákonníka práce č. 380/2019 Z.z., ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2020 hovorí o navýšení základnej dĺžky výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre tých zamestnancov, ktorí doposiaľ nedovŕšili vek 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.
  • Zamestnancovi, ktorý poberá daňový bonus na dieťa, bude nový nárok na dovolenku automaticky priznaný.
  • Ostatní zamestnanci, ktorí majú na navýšenú výmeru dovolenky nárok, musia o tento nárok požiadať a zdokladovať ho.
Vlastné dieťa – je potrebné zdokladovať rodným listom.
Dieťa zverené do starostlivosti, alebo osvojené dieťa – je potrebné zdokladovať rozhodnutím súdu.
Dieťa druha/družky – je potrebné zdokladovať čestným prehlásením.


Žiadosť o nárok na vyššiu výmeru dovolenky ako aj čestné prehlásenie nájdete na tomto odkaze.

Momentálne táto sekcia neobsahuje žiadne newslettery