KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD – TÝKA SA TO AJ VÁS ?

Vážený klient, odo dňa 01.11. 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (č. 297/2008 Z.z.) a s tým súvisiacich právnych predpisov. Tento dodatok uvádza, že

KOHO SA TÝKA POVINNOSŤ ZÁPISU?

POVINNOSŤ zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra MAJÚ VŠETKY spoločnosti založené pred 1.11. 2018 okrem troch prípadov (§ 2 ods. 3 zákon o obchodnom registri) :

  1. Subjekty zapísané v registri partnerov verejného sektora  (RPVS)
  2. Subjekty verejnej správy
  3. Emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu

 

MÁTE ZÁUJEM O OBJEDNÁVKU ZÁPISU ?

Spoločnosť Arisan, s.r.o.Vám ponúka rýchly a osvedčený spôsob zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR, vrátane potrebnej dokumentácie. Osobné údaje poskytnuté Vami, nebudú verejne dostupné. Nenachádzajú sa na stránke obchodného registra SR a ani vo výpisoch z obchodného registra.

Cena pre našich klientov je momentálne v sume 40,- €(bez DPH) v prípade zápisu jednej firmy. Spomínaná akcia platí do konca Augusta 2019.  Začiatkom septembra bude cena navýšená na 50,- €(bez DPH) za zápis do Obchodného registra. Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na spoločnosti najneskôr do 31.12.2019a z porušenia povinnosti vyplýva pokuta až do výšky 3310,- €.

 

Preto nás neváhajte spätne kontaktovať so žiadosťou a pošlite správu na našu e-mailovú adresu už počas tohto leta. Následne Vám zašleme jednoduchý formulár na vyplnenie a o ostatné sa postaráme už my.

S pozdravom a prianím pekného dňa 

Team ARISAN

Momentálne táto sekcia neobsahuje žiadne newslettery