Online registračná pokladnica - eKasa

Pre podnikateľov, ktorí pri podnikaní používajú elektronickú registračnú pokladnicu, nastávajú výrazné zmeny. Klasické elektronické registračné pokladnice - ERP končia a nahradia ich online registračné pokladnice – systém eKasa.

Všetky doteraz používané elektronické registračné pokladnice musia byť najneskôr do 30. júna 2019 prerobené na online registračné pokladnice ORP.

Najväčšou zmenou bude používaný softvér v nových typoch pokladníc, ktorý bude online odosielať dáta na finančnú správu. V praxi to bude znamenať, že o každej transakcii bude mať finančná správa informáciu okamžite, nakoľko každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa.

ORP tak bude v tomto smere fungovať veľmi podobne ako virtuálne registračné pokladnice, ktoré takisto automaticky odosielajú informácie o prijatých tržbách na finančnú správu. Virtuálne pokladnice ostávajú naďalej v platnosti a nie je potrebné ich nijakým spôsobom upravovať. Ruší sa takisto obmedzenie v množstve vydaných bločkov cez VRP za mesiac.

Povinnosti podnikateľov

Nové online registračné pokladnice musia mať nainštalovaný softvér, ktorý bude schopný priamo komunikovať so serverom finančnej správy – eKasa. Okrem toho musia byť vybavené aj trvalým úložiskom, ktoré bude zaznamenávať všetky doklady vydané a odoslané registračnou pokladnicou.

Uvedené zmeny je potrebné konzultovať s výrobcom registračnej pokladnice a zistiť, či je možné aktuálnu pokladnicu prerobiť na nový typ ORP, alebo bude potrebné zakúpenie nového zariadenia. Nie všetky pokladnice je možné nastaviť na nový systém a niektorí podnikatelia tak budú musieť investovať do novej pokladnice.

Výhody pre podnikateľov

Po absolvovaní potrebných zmien a nastavení, sľubuje finančná správa aj niekoľko výhod a zjednodušení pre podnikateľov. Medzi výhody by mali patriť:

-        zníženie administratívnej záťaže

-        liberalizácia trhu pre eKasa klient zariadenia

-        zníženie nákladov pri prevádzke (nie sú potrebné servisné organizácie)

-        kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (nie je potrebná uzávierka)

-        export dát – poklad pre zjednodušenie podávania KV DPH alebo daňového priznania

-        dostupnosť evidovaných tržieb 24/7 (počas doby archivácie).

Momentálne táto sekcia neobsahuje žiadne newslettery