Arisan: Faktúry za poradenstvo musia byť uhradené do konca roka

Novinky na stránke www.arisan.sk/blog

Vážení klienti,

novela Zákona o dani z príjmov priniesla novinky ohľadne daňových nákladov. Vymedzili sa nové druhy nákladov, ktoré sa stávajú daňovo uznateľnými až po zaplatení.

Zákon definuje nasledovné náklady (výdavky):

- kompenzačné platby 

- nájomné za nehmotný a hmotný majetok

- náklady na marketingové štúdie a na prieskum trhu, provízie za sprostredkovanie

- výdavky pripisované k úhradám príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona v prospech daňovníkov nezmluvných štátov

- výdavky na poradenské a právne služby (právne služby, účtovníctvo...)

V reálnej praxi roka 2015 to bude mať za následok, že ak faktúry za vyššie špecifikované výdavky nebudú do konca roka uhradené, nebudú sa počítať za daňovo uznateľné náklady a v daňovom priznaní budú vykázané ako pripočítateľné položky.

 

Bližšie informácie k uvedenej problematike sa nachádzajú v článku "Faktúry za služby musia byť uhradené do konca roka".

 

Tím Arisan, s.r.o.

Momentálne táto sekcia neobsahuje žiadne newslettery