Výška minimálnej mzdy od januára 2021.

Minimálna mzda sa od januára 2021 navyšuje. Prečítajte si tiež, čo všetko sa s navýšenou minimálnou mzdou mení.

Vláda SR 26. augusta 2020 prijala a schválila návrh na zvýšenie minimálnej mzdy. Od začiatku roka 2021 bude výška hrubej minimálnej mzdy 623 eur. Zamestnanci s najnižšou mzdou budú teda poberať od začiatku roka 2021 508,45 eur v čistom. Minimálny príjem zamestnancov na Slovensku tak vzrástol približne o 7 % oproti aktuálnej výške minimálnej mzdy, ktorá je 580 eur.

Mení sa aj výška hodinovej minimálnej mzdy, a to na 3,58 eur. Hodinová minimálna mzda sa zvýši o 0,25 eur oproti výške minimálnej hodinovej mzdy v roku 2020.

Úprava automatu stanoveniu minimálnej mzdy je ďalšou zo schválených zmien. Ak sa na výške minimálnej mzdy nedohodnú sociálni partneri, táto výška sa určí ako 57 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019. Rovnaký percentuálny pomer predstavuje aj minimálna mzda roku 2020, a to 580 eur k priemernej mzde v roku 2018.

Navyšujúca sa minimálna mzda sa dotkne aj príplatkov

Príplatky za prácu cez víkend a za nočnú prácu už nebudú v zákone naviazané na percento z minimálnej hodinovej mzdy. Príplatky za nočnú prácu a prácu cez víkend sa po novom stanovia pevnou sumou. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pri prepočte nových pevných výšok príplatkov vychádzalo z aktuálneho vzorca na ich výpočet, pričom ako základ sa zobral rok 2021 t.j. suma 3,58 eur.

Znamená to, že napríklad mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu bude predstavovať 50 % minimálnej hodinovej mzdy podľa aktuálneho nastavenia, t.j. sumu 1,79 eur. Ďalšie pevné sumy príplatkov prinášame v tabuľke nižšie.

Mzdové zvýhodnenie Pevná suma
nočná 1,43 €
sobota 1,79 €
nedeľa 3,58 €

Výpočet mzdových nárokov po novom

Od 1. januára 2021 sa mení taktiež mechanizmus zvyšovania minimálnych mzdových nárokov, ktorý bude naviazaný na medziročnú zmenu mesačnej minimálnej mzdy. Každý minimálny mzdový nárok pre príslušný stupeň náročnosti práce sa od začiatku budúceho roka zvýši o 43 eur, teda o rovnakú sumu, o akú sa navýši minimálna mzda pre rok 2021 oproti aktuálnej výške minimálnej mzdy.

„Mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy a minimálnych mzdových nárokov pre jednotlivé stupne náročnosti práce sme nastavili tak, aby sa mohli tieto výšky každý rok meniť oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V tabuľke nižšie si môžete prezrieť prehľad navýšenia mzdového nároku pre rok 2021, podľa stupňa náročnosti práce.

Stupeň náročnosti práce Aktuálna výška mzdového nároku Mzdový nárok v roku 2021
1. 580 € 623 €
2. 696 € 739 €
3. 812 € 855 €
4. 928 € 971 €
5. 1 044 € 1 087 €
6. 1 160 € 1 203 €

Zdroj: www.podnikajte.sk

Užitočné články

Chcete sa dozvedieť ďalšie užitočné informácie zo sveta účtovníctva?