Zmeny v spoločnosti

Zmeny v obchodnom registri sú komplikovaný proces, ktoré si vyžadujú kontakt s problematikou, znalosť právnych predpisov a legislatívy. My vám ponúkame kompletný servis vrátane zmeny spoločnosti v obchodnom registri.

Aké zmeny v obchodnom registri zabezpečujeme:

 • Zmena názvu spoločnosti
 • Doplnenie alebo vymazanie predmetu činnosti podnikania spoločnosti
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Vymenovanie alebo odvolanie konateľa
 • Zmena spoločníkov spoločnosti
 • Prevod obchodného podielu spoločníka
 • Iné zmeny podľa zadania

Koľko zaplatíte za zmeny v s.r.o.?

Za zmeny v obchodnom registri zaplatíte podľa nášho platného cenníka.

Postup:

 1. Vyplníte nezáväzný formulár a my vás kontaktujeme s cenovou ponukou
 2. Po odsúhlasení cenovej ponuky vám zašleme dotazník
 3. Na základe dotazníka vám vypracujeme všetky potrebné dokumenty
 4. Dokumenty podpíšete a zašlete nám ich späť
 5. Podáme za vás žiadosť o zmeny v obchodnom registri a vyriešime za vás komunikáciu s úradmi

Výhody zmien v obchodnom registri u nás

 • Komfort – stačí len podpis dokumentov
 • Na celom Slovensku – zmeny vykonáme kdekoľvek a bez nutnosti osobného stretnutia
 • Rýchle vybavenie – zmeny v s.r.o. za vás vybavíme rýchlo a spoľahlivo
 • Skúsenosti – na konte máme už viac ako 200 spokojných klientov

Potrebujete pomôcť so zmenami v obchodnom registri? Radi vám pomôžeme. Stačí ak vyplníte nezáväzný formulár a my Vám pošleme cenovú ponuku.

Skontrolujte si údaje v OR SR a vyhnite sa pokute

Do 30.09.2022 musí mať každá sro v obchodnom registri zapísané identifikačné údaje, ako rodné čísla či dátumy narodenia. Tieto údaje predtým nebolo potrebné zapisovať.

Za nesplnenie uvedenej povinnosti hrozí spoločnosti pokuta vo výške 3 310 eur.

Ako si skontrolujete povinnosť doplnenia identifikačných údajov?

Skontrolovať si túto povinnosť je možné v aktuálnom výpise obchodného registra Vašej spoločnosti na www.orsr.sk

Pokiaľ sa na výpise z obchodného registra pri spoločníkovi a konateľovi vyskytuje zelený piktogram, firma má túto povinnosť v poriadku a nie je potrebné nič riešiť. Obchodný register má zapísané všetky potrebné náležitosti.

Pokiaľ sa na výpise z obchodného registra pri spoločníkovi alebo konateľovi vyskytuje červený piktogram, je potrebné v termíne najneskôr do 30.09.2022 vykonať doplnenie identifikačných údajov.

Povinnosť zápisu identifikačných údajov prináša zákon č. 198/2020 Z. z. a s tým súvisiace právne predpisy. „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku, prokuristovi, členovi dozornej rady a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené“.

Identifikačné údaje nebolo možné zapísať do obchodného registra pri žiadnej spoločnosti pred 01.10.2020, nakoľko zápisový formulár v tom čase neumožňoval tieto údaje zapísať. Pri spoločnostiach vzniknutých po 01.10.2020 sa identifikačné údaje zapisujú už automaticky. Je potrebné pripomenúť, že zápis identifikačných údajov nemá nič spoločné so zápisom konečného užívateľa výhod, ktorý bol hromadne zapisovaný v roku 2018

Ak potrebujete pomôcť so zápisom identifikačných údajov do obchodného registra, radi vám s týmto zápisom pomôžeme. Cena za zápis údajov do obchodného registra je 40 eur.

Založenie novej spoločnosti a zmeny v obchodnom registri
Prosím vyberte si možnosť

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov