Transferové oceňovanie - Formulár


* Závislou osobou sa rozumie:

  • blízka osoba (napríklad manželia, predkovia, potomkovia, súrodenci živnostníci)
  • ekonomicky prepojená osoba (napríklad dve spoločnosti s rovnakým spoločníkom)
  • personálne prepojená osoba (napríklad dve spoločnosti s rovnakým konateľom)
Čo je transferové oceňovanie?

Transferové oceňovanie je postup, ako stanoviť ceny pri transakciách – napríklad transfere tovaru alebo poskytnutí služby, poskytnutí pôžičky alebo úveru a iných – medzi závislými osobami pre daňové účely tak, aby zodpovedali podmienkam nezávislého vzťahu.

Ak si nie ste istí, či ide i o Vás poradíme Vám na info@arisan.sk