Právne služby

V spolupráci s advokátskymi kanceláriami zabezpečujeme i súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok slovenských ako aj zahraničných klientov na celom území SR a Európskej únie.

Obchodné právne služby

Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou JUDr. Ivana Syrového, PhD. a advokátskou kanceláriou alianciaadvokátov ak, s.r.o., prostedníctvom ktorých zabezpečujeme právne služby týkajúce sa korporátneho práva, vypracovanie a posudzovanie zmlúv v oblasti obchodného a občianskeho práva.

Mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok

Okrem obchodných právnych služieb zabezpečujeme v spolupráci s advokátskymi kanceláriami tiež súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok slovenských ako aj zahraničných klientov na celom území Slovenskej republiky a Európskej únie, zisťujeme aktuálny stav dlžných spoločností a zabezpečujeme predbežné informovanie klientov o stave vymáhaných pohľadávok.

Cena pri vymáhaní pohľadávok sa spravidla určuje z celkovej výšky vymáhanej pohľadávky, pričom je možné zohľadniť konkrétny prípad. Súdne a mimosúdne vymáhanie je zabezpečované odbornými pracovníkmi advokátskej kancelárie, ktorí predovšetkým dbajú na účelnosť a hospodárnosť, pri vymáhaní pohľadávok klientom. Advokátska kancelária zároveň v spolupráci s exekučným úradom zabezpečuje vymožiteľnosť právoplatne priznaných nárokov klientov.

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.


Vyžiadať cenovú ponuku