Audit účtovnej agendy

V rámci našich širokých služieb poskytujeme klientom aj audit účtovnej agendy a následné overenie účtovnej závierky audítorom (aj podľa štandardov IFRS).

Podniky, ktoré majú zo zákona povinnosť vykonávať audit sú špecifikované v §19 a §22 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Samozrejmosťou je zabezpečenie auditu aj pri spoločnostiach, ktoré nemajú túto povinnosť uloženú zákonom (pre bankové, informačné a iné účely).

Audit je analýza vykonávaná znalcom v podniku s cieľom overiť presnosť a pravdivosť účtovnej závierky a samozrejme aj účtovných informácií podniku. Podľa slovenského zákona o audítoroch je audit definovaný ako overovanie účtovnej závierky a overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Na území Slovenskej republiky sa vykonáva audit na základe medzinárodných audítorských štandardov vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov.

Zaujala Vás naša ponuka služieb?

Uvedomujeme si, že jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich Vaše rozhodnutie je aj cena našich služieb, a tak budeme veľmi radi, keď Vám budeme môcť "ušiť" cenu na mieru.
V rámci žiadosti o cenovú ponuku nám pomôžete podrobným vyplnením kontaktného formulára. My Vás následne budeme spätne kontaktovať s pripravenou ponukou podľa charakteristík Vašej spoločnosti.


Vyžiadať cenovú ponuku